NDNV: Komplet alata za mobilno novinarstvo i društvene mreže

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine pokrenulo je projekat Otporni mediji civilnog društva za obnovu poverenja građana – negovanje znanja, veština i okruženja za bezbedniju zajednicu mobilnog novinarstva i novinarstva na društvenim mrežama koji sufinansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Projekat je namenjen medijima civilnog društva i ima za cilj da jača digitalne kompetencije ovih medija kroz edukacije iz oblasti mobilnog novinarstva i novinarstva fokusiranog na društvene mreže, kao i da širi znanja o mehanizmima pravne i institucionalne zaštite novinara u situacijama kada je ugrožena njihova bezbednost.

Komplet alata sadrži kurikulume i radni materijal sa regionalnih radionica održanih u Dimitrovgradu, Novom Pazaru i Novom Sadu i potencijalnim korisnicima nudi set informacija i preporuka koji treba da im olakša upoznavanje sa globalnim trendovima u digitalnoj transformaciji, kojom su pored svih sfera pogođeni i mediji, ali i sa temom bezbednosti novinara koji su sve češće predmet političkih pritisaka i različitih oblika uznemiravanja i diskriminacije.  

Komplet alata, pored srpskog, dostupan je i na mađarskom i rumunskom jeziku.
Želja NDNV je da kroz ove edukativne sadržaje podigne kapacitet medija civilnog društva i da im donese veštine, kako u Vojvodini tako i u drugim delovima Srbije, koje će im pomoći da odgovore na izazove savremenog društva na putu do objektivnog i nepristrasnog informisanja građana.

Ovaj sadržaj objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu je odgovorno isključivo Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Publikacije ne odražavaju nužno zvanične stavove Evropske unije.

Print Friendly, PDF & Email