Struktura organizacije

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno društvo novinara Vojvodine je organizacija koja ima više od 600 članova širom Vojvodine, Srbije ali i u inostranstvu. Rad je organizovan kroz tela NDNV.

Članovi organizacije odlučuju o najznačajnijim promenama u organizaciji, kao što je Statut organizacije i predstavnici NDNV-a kroz sednice Skupštine. Svi članovi udruženja su ujedno i članovi Skupštine.

Na čelu organizacije je Upravni odbor koji ima pet članova, i koji bira Izvršnog direktora. Upravni odbor nadzire i upravlja glavnim politikama udruženja i određuje strateški pravac NDNV-a. 

Izvršni direktor je organ koji je u praktičnom smislu zadužen za organizaciju ključnih, operativnih poslova u udruženju. Izvršni direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru. Organizaciju u javnosti predstavlja Izvršni direktor koji je ujedno i zakonski zastupnik. 

Sud časti bavi se zaštitom integriteta profesije. Kao tročlani organ odlučuje o žalbama i pritužbama na rad članova udruženja, proverava da li je njihov rad u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i Statutom udruženja. Sud časti nema nadležnosti nad novinarima koji nisu članovi Udruženja.

Kancelarija NDNV je najbitniji tehnički deo NDNV. Čine ga zaposleni koji su svakodnevno u kontaktu sa članovima i partnerima, koordinišu i organizuju poslove Udruženja a i svojim radom pokreću sve točkove udruženja.

Print Friendly, PDF & Email