Transparentnost

Reading Time: < 1 minute

Jedna od osnovnih vrednosti NDNV-a je i transparentnost u svom radu. Želja NDNV-a je da bude otvoren i odgovoran prema članovima i zajednici. Želimo da zainteresovanima olakšamo pronalaženje informacija kako o radu tako i o poslovanju Udruženja.

Šta znači da je NDNV transparentan?

NDNV objavljuje informacije o svom radu kroz neprestano informisanje članova i zajednice o svojim aktivnostima i izdavaštvu.

Donatori

Print Friendly, PDF & Email