Postanite član

Reading Time: < 1 minute

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se popunjavanjem pristupnice kao i potpisivanjem pristanka kojim se daje saglasnost odnosno pristanak za obradu podataka o ličnosti od strane lica na koje se podaci odnose. Kandidat za članstvo u Udruženju može biti novinar, urednik, fotoreporter, lektor, korektor, ilustrator, karikaturista, tehnički urednik, snimatelj, i drugi medijski radnici, kao i  osobe koje se bave odnosima sa javnošću i saradnici u tim oblastima, a koji prihvataju ciljeve i Statut udruženja. Odluku o prijemu u Udruženje donosi Sud časti na osnovu pismene preporuke dva člana Udruženja.

Potrebna dokumentacija:

Proces pristupanja članstvu znači, da na mejl adresu office@ndnv.org treba da pošaljete popunjenu Pristupnicu, potpisanu Pristanak i 2 pismene preporuke kolega koji su već članovi NDNV-a. O odluci Suda časti bićete obavešteni putem mejla, nakon čega je potrebno da dostavite 1 fotografiju (veličine za dokumente) u kancelariju NDNV-a (SPENS, Sutjeska 2, Novi Sad) i uplatite članarinu u iznosu od 1000,00 RSD (za penzionere besplatno, dok članarina za studente iznosi 500,00 RSD) po sledećim instrukcijama: 

Broj računa NDNV-a: EuroBank EFG AD Novi Sad 340-0000011028894-45
Svrha: Uplata članarine
Poziv na broj: Broj članske kartice
Korisnik: NDNV

Print Friendly, PDF & Email