Strategija

Reading Time: 3 minutes

Vrednosti NDNV

Nezavisno društvo novinara Vojvodine kroz svoj rad oslanja se na vrednosti na kojima je i nastalo Društvo, a to su: odgovornost prema profesiji, nezavisnost od političkih i drugih uticaja, poštovanje različitosti, profesionalnost, solidarnost sa članovima i kolegama koji se profesionalno bave novinarstvom, transparentnost, kao i sloboda delovanja, organizovanja, govora i mišjenja.

Zajednica u kojoj NDNV radi

Tokom 30 godina delovanja, NDNV je svojom stručnošću i uz želju da jača slobodu novinara i medija, učestvovao u kreiranju medijske scene u Srbiji i Vojvodini.  Iako zakoni u Srbiji pružaju dobru osnovu za uspostavljanje fer i slobodnog medijskog tržišta, ipak do danas političke strukture nisu pokazale interes niti volju da ih sprovedu. 

U ovom kontekstu, NDNV je i u prethodnim godinama morao da preuzme ulogu snažnog kritičara sistemskih propusta koji se odnose na medijsku sferu. Ukazujući na sistemske probleme i pokušavajući da dopre do političkih elita na vlasti, NDNV i druga udruženja žigosani su u javnosti kao “neprijatelji društva”. 

NDNV zbog ovih procesa ponovo glavni fokus stavlja na zaštitu novinara od političkog pritiska.

Izraženo delovanje NDNV-a je neophodno na lokalnom nivou, u kojima su pritisci i problemi višestruko jači i vidljiviji. Ambicija nam je da stvorimo nove mogućnosti i navike, koje će omogućiti profesionalno novinarstvo i u najudaljenijim i najmanjim zajednicama, kako bi svi građani bili kvalitetno informisani. 

NDNV će intenzivirati rad na polju informisanja i edukacije građana i građanki, jer za suštinske demokratske promene neophodno je informisano i medijski pismeno građanstvo, koje na osnovu toga može doneti odluke u korist cele zajednice, u javnom interesu. 

Generalni zaključak je da NDNV deluje u nefunkcionalnom institucionalnom okruženju sa narastajućim negativnim društvenim trendovima, što je dovelo do ugrožavanja medijskih sloboda i narastajućeg neprofesionalizma u novinarstvu.  U takvoj situaciji, NDNV ostaje i opstaje kao profesionalna novinarska organizacija koja istrajava u borbi za slobodno novinarstvo.

Kako NDNV vidi sebe i društvo

Naša misija je da negovanjem i unapređenjem profesionalnih standarda novinarstva osnažujemo novinare da deluju kao nosioci demokratskih promena. Takođe, zagovaramo institucionalno i regulatorno uređenje koje omogućava novinarima da profesionalno obavljaju svoj rad.

Naša vizija je da NDNV doprinosi društvu zasnovanom na demokratskim principima, koje neguje visoke standarde slobode medija, novinarstva i koje štiti profesionalne novinare. Sama organizacija je samoodrživo i profesionalno udruženje novinara i drugih medijskih radnika, sa visoko kvalifikovanim zaposlenima i Media Hubom, uz aktivno članstvo koje doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva.

Kako NDNV deluje

Da bi NDNV gradio profesionalnu zajednicu ali i demokratsko društvo kroz inkluzivan proces doneo je svoju strategiju. Prema tom dokumentu, delovanje NDNV-a u periodu 2020-2025. podeljeno je u dva pravca. Za svaki pravac je definisan strateški cilj, zatim isti ti ciljevi su dalje konkretizovani kroz specifične ciljeve. Kao poslednji korak definisane su aktivnosti koje NDNV namerava da sprovede na putu ka  ostvarenju strateških ciljeva.

Programski pravac definiše tri osnovna klastera: okruženje, novinari i institucije, dok organizacioni pravac obuhvata samoodrživost, profesionalizaciju organizacije i zaposlenih, i rad sa članstvom.

Politika rodne ravnopravnosti

NDNV se kroz svoje javno delovanje i interne dokumente najoštrije suprotstavlja medijskom izveštavanju koje sadrži mizoginiju, seksizam, rodne stereotipe, diskriminaciju žena i umanjuje razmere rodno zasnovanog nasilja, ili ga relativizuje”, navodi se, između ostalog, u politici rodne ravnopravnosti koju je usvojio NDNV.

Menadžment NDNV-a, bilo da se radi o muškarcima ili ženama, mora da poseduje specijalna znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, kako bi je pravilno primenili u ogranizaciji.

Da biste se upoznali sa detaljima našeg rada u narednom periodu cela strategija je dostupna na srpskom, engleskom kao i na mađarskom jeziku.

Print Friendly, PDF & Email