ForumZFD i Biopolis: Medijska prezentacija projekta Digitalna većina

03. Mar 2023

Na svetskom nivou manje od 9% žena uređuje Wikipediju a u Srbiji je taj procenat i niži

Saznaj više

Reaguj na diskriminaciju: Žene najveća grupa koja trpi nasilje

16. Jun 2017

Tokom protekle 2016. godine u Srbiji zabeleženo je 40 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju.

Saznaj više