Reaguj na diskriminaciju: Žene najveća grupa koja trpi nasilje

Tokom protekle 2016. godine u Srbiji zabeleženo je 40 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju.

16. Jun 2017

Reading Time: 2 minutes

Pravnica Komiteta za ljudska prava YUCOM Milena Vasić izjavila je u Valjevu da žene spadaju u najdiskrimisaniju, ali i najveću grupu koja trpi diskriminaciju u Srbiji, a najčešće se ona dešava na radu i u samoj porodici.

Ona je upozorila da je tokom protekle 2016. godine u Srbiji zabeleženo 40 slučaja ubistva žena u porodičnom nasilju.

„Diskriminaciju i nasilje ne smemo odvajati jedno od drugog. Nasilje prozilazi direktno iz te diskriminacije. Žene su u Srbiji ugrožene i zbog toga što teže zasnivaju radni odnos i što su pogođene posledicama materinstva“, rekla je Vasić na diskusiji “Reaguj na diskriminaciju”.

Ona je objasnila da kada se govori o „posledicama materinstva“, za žene nastupaju problemi u radno – pravnom sastusu, sa su sočene sa teškom situacijom ukoliko odluče da ostanu u drugom stanju i zasnuju porodicu.
Vasić je navela da žene trpe i „višestruku diskriminaciju“ u slučajevima da su istovremeno pripadnice i neke druge manjinske ili marginalizovane gerupe.

„Višestruka diskriminacija je veliki problem i kada su u pitanju Romkinje, žene sa invaliditetom i žene pripadnice bilo koje druge manjinske podgrupe. Ako pripadaju još nekoj od manjinskih podgrupa, utoliko trpe veću diskriminaciju“, rekla je Vasić.

Podsetila je da je u Srbiji Zakon o zabrani diskriminacije na snazi od 2009. godine, ali da se njegove odredbe ne primenjuju dosledno u legislativi Srbije. Osim toga, postoje i prepruke za poboljšanje statusa žena, kao i izveštaj Poverenice za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji na ženama.

„Možemo reći da se ulažu veliki napori kako bi se ova oblast unapredila, ali su za sada promene veoma spore“, ocenila je Vasić.

Diskusija “Reaguj na diskriminaciju” koju je organizovao YUCOM, održana je u Valjevu 16. juna, sa ciljem da se stvori jasna slika o stanju diskriminacije žena i dece u Srbiji i na lokalu, kao i da se osnaže predstavnici lokalnih vlasti da unaprede sopstvene mehanizme prevencije i zaštite.

„Mislim da je veoma važno da se razgovara o ovoj temi sa predsatvnicima lokalnih samouprava, jer su upravo to ljudi koji direktno primenjuju propise, koji bi morali dobro da ih poznaju i da prepoznaju diskriminaciju kako u svom okruženju, tako i u odnosu na stranke sa kojima rade“, dodala je Vasić.

Cilj diskusije je bio i da se prisutnima približe mogućnosti saradnje sa relevantnim republičkim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Pravnica YUCOM Karatina Golubović rekla je da su tokom diskusije od predstavnika srednjih škola u Valjevu čuli da postoje i određeni problemi u Zakonu, koji onemogućavaju deci da upišu vanredno školovanje u situacijama kada ima je to zaista potrebno.

„Na ove konkretne primere i probleme ćemo ukazati i uticati na to da se formulišu za njih prporuke na najvišem nivou“, rekla je Golubović.

(TV Mars, Valjevo)

Print Friendly, PDF & Email