Vizija

Reading Time: < 1 minute

Vizija NDNV-a je doprinos društvu zasnovanom na demokratskim principima, koje neguje visoke standarde slobode medija i zaštite profesionalnih novinara. Organizacija se vidi kao samoodrživo i profesionalno udruženje novinara sa visoko kvalifikovanim zaposlenima i aktivnim članstvom koje doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva.

NDNV teži postati resursni centar za novinare i medijske radnike, pružajući podršku i edukaciju kako bi se osigurali visoki profesionalni standardi i sloboda medija. Vizija uključuje stvaranje medijskog okruženja u kojem su novinari slobodni da istražuju i izveštavaju bez straha od represije ili cenzure. Organizacija namerava da proširi svoje kapacitete i uključi mlade novinare, pružajući im platformu za realizaciju inovativnih ideja i profesionalni razvoj.

Print Friendly, PDF & Email