2011

  • Mediji i decentralizacija

    Projekat "Mediji i decentralizacija" imao je za cilj podizanje kvaliteta i aktuelizuju teme decentralizacije u javnosti ali i da pomogne uspostavljanje dijaloga između glavnih aktera u rešavanju ovog važnog političkog i društvenog pitanja. Projekat je podržala Ambasada Velike Britanije u Beogradu.