2010

Reading Time: < 1 minute
  • Profesionalno i antidiskriminaciono novinarstvo
  • Javna debata o decentralizaciji
  • Dijalozi vojvođanskih kultura

    Projekt "Dijalozi vojvođanskih kultura" imao je za cilj podizanje kvaliteta medijske produkcije i novinarske struke na području multikulturalnosti - izveštavanje o manjinama i razlikama ali i poboljšanje nivoa razumevanja multikulturalizma i sposobnosti građana APV da vode međukulturni dijalog u skladu sa standardima EU. Projekt je realizovan na području Autonomne pokrajine Vojvodine (APV), Republika Srbija (RS) u desetak gradova i sela uključujući Beograd i Segedin u Mađarskoj. Nekoliko desetina predstavnika manjina u cijeloj Vojvodini intervjuisano je u istraživačkim tekstovima i pet produciranih dokumentarnih filmova uključujući religijske manjine, Rome, seksualne manjine, etničke, ženske, jugoslovene i izbegla i rasejana lica. Dvadesetšest novinara iz Vojvodine učestvovalo je u ovom projektu. Projekat je realizovan od 19. juna 2010. do 19. juna 2011. godine u pet specifičnih aktivnosti, s ciljem da se ojača evropski identitet građana Vojvodine u domenu multikulturalizma i interkulturnog dijaloga. U nastavku pogledajte nastale istraživačke tekstove i publikovane filmove.

Print Friendly, PDF & Email