ForumZFD i Biopolis: Medijska prezentacija projekta Digitalna većina

03. Mar 2023

Na svetskom nivou manje od 9% žena uređuje Wikipediju a u Srbiji je taj procenat i niži

Saznaj više