IFJ: Sindikati se moraju boriti za prava medijskih radnika

28. Apr 2017

"Da bi novinarstvo zadržalo svoju ulogu četvrtog stuba demokratije potrebni su jaki sindikati za odbranu radnih prava."

Saznaj više