IFJ: Sindikati se moraju boriti za prava medijskih radnika

"Da bi novinarstvo zadržalo svoju ulogu četvrtog stuba demokratije potrebni su jaki sindikati za odbranu radnih prava."

28. Apr 2017

Reading Time: < 1 minute

Sindikati moraju biti u prvim redovima borbe za pristojan posao i u centru debate o budućnosti medija, saopštila je danas Međunarodna federacija novinara (IFJ), povodom obeležavanja 1. maja – Međunarodnog praznika rada.

Pozivajući se na istraživanja koja pokazuju da medijski radnici obuhvaćeni kolektivnim ugovorima uživaju veća radna prava, veće plate, bolju zdravstvenu zaštitu i bezbednost, IFJ podržava novinarske organizacije u namerama da izgrade jače, reprezentativne sindikate.

Novinarstvo je danas suočeno sa nesigurnošću zbog izazova koji proizilaze iz rastuće koncentracije vlasništva u medijima i korumpiranih i diktatorskih vlada koje predstavljaju pretnju slobodi govora i novinarskoj etici. Širom sveta, sindikati se u prvom redu bore da se sveobuhvatnim kolektivnim ugovorima održe jaki etički standardi i pristojni uslovi rada.

IFJ ukazuje da se novinarstvo danas suočava sa krupnim izazovima, uključujući i sve veću nesigurnog rada, ugrožavanje bezbednosti, nedostatak profesionalne obuke, rodnu neravnopravnost, kršenja autorskih prava, pritiske na javne servise i rastuću pretnju lažnih vesti.

“Da bi novinarstvo zadržalo svoju ulogu četvrtog stuba demokratije potrebni su jaki sindikati za odbranu radnih prava. Prvi maj je prilika za IFJ da podrži svoje podružnice. Pozivamo sve naše partnere da obeleže Međunarodni praznik rada pokazujući koliko je važno biti deo naše zajednice”, izjavio je Filip Leruth, predsednik IFJ.

IFJ osuđuje one zemlje koje radnicima negiraju njihova prava na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja što je u suprotnosti sa konvencijama Međunarodne organizacije rada. Posebno se osuđuju Iran, Egipat i Somalija, gde su novinarska udruženja i sindikati meta stalnih napada javnih vlasti.

“Da bi očuvali kredibilitet novinarstva moramo se braniti jakim, reprezentativnim sindikatima. Potrebno je da medijski radnici budu dobro plaćeni, dobro obučeni i zaštićeni. I moramo da investiramo u nove generacije novinara. To je uloga sindikata. Vreme je da sindikati budu u srcu debate o medijima kakve želimo”, rekao je generalni sekretar IFJ Entoni Bellanger.

Print Friendly, PDF & Email