Publikacija “Vojvodina, decentralizacija i regionalizacija u medijskom fokusu: VOJVODINA KAO INCIDENT”.

Reading Time: < 1 minute

NDNVmonitoringNASLOVNA-199x300Cilj monitoringa bio je da se iskažu i sagledaju glavne tendencije izveštavanja medija u Srbiji o temi decentralizacije, regionalizacije i položaja Autonomne Pokrajine Vojvodine u štampanim medijima, a analizom su obuhvaćeni listovi koji imaju različit tiraž, vlasničku strukturu, profesionalne i etičke standarde koje primenjuju, kao i dinamiku i jezik izlaženja (srpski i mađarski). Cilj je bio da se u okviru izveštavanja o te tri specifične teme (decentralizacija, regionalizacija, položaj AP Vojvodine) sagleda ukupan tematski okvir njihovog medijskog pokrivanja i njihov medijski tretman, novinarska žanrovska struktura, kao i da se utvrdi spektar subjekata koji se o tim temama izjašnjavaju i vrednosni kontekst u kojem o njima govore i putem medija emituju poruke građanima.

Monitoring je obuhvatio izveštavanje (tokom aprila 2013.) šest dnevnih listova i to listova: „Blic“, „Danas“, „Dnevnik“, „Kurir“, „Mađar so“ i „Politika“ (među kojima su dva pokrajinska lista – „Dnevnik“ i „Mađar so“ – i četiri nacionalna dnevnika), kao i tri nedeljna lista i to: „Nin“, „Novi Magazin“ i „Vreme“.

Publikacija je objavljena u okviru realizacije projekta “Debata o decetralizaciji”, koji podržava američka fondacija NED.

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Print Friendly, PDF & Email