Publikacija “Od prave mere do simuliranja: Političke stranke o ustavno-pravnom položaju Vojvodine”

Reading Time: < 1 minute

OdpravemereDOsimuliranjaWSmatrajući da je ustavno-pravni položaj Vojvodine jedno od najznačajnih političkih pitanja Srbije a da istovremeno, bar do sada, nije bio predmet relevantne i otvorene debate, Nezavisno društvo novinara Vojvodine krajem decembra 2013. godine uputilo je otvorena pitanja relevantnim političkim strankama sa ciljem da se one konkretno i što preciznije odrede prema statusu autonomne pokrajine. Na odgovore iz ankete od 11 političkih stranaka dobili smo odgovore od sedam! Pored odgovora političkih partija, publikacija “Od prave mere do simuliranja” sadrži opširnu analizu odgovora, ali i političkog konteksta u kojem je istraživanje sprovedeno.

Publikaciju u celosti možete preuzeti ovde.

Print Friendly, PDF & Email