2006

Reading Time: < 1 minute
  • Promocija različitosti

    Javne tribine u produkciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, pod zajedničkim naslovom “Promocija različitosti”, održane su u periodu od 16. juna 2006. godine do 02. septembra 2006. godine. Serija se sastojala od šest tribina, koje su održane u pet gradova Vojvodine i Beogradu (Pančevo, Zrenjanin, Beograd, Kikinda, Novi Sad, Kula), a na njima su nastupali: ugledne ličnosti iz nevladinog sektora, profesori univerziteta, eksperti za pitanja manjinskih i marginalizovanih grupa, specijalizovani novinari i druge javne ličnosti koje su svojim pojavljivanjem na tribinama pružali i simboličku podršku manjinskih i marginalizovanim grupama u njihovoj borbi za prava i slobode.

  • SEMINARI Promocija različitosti

    Cilj projekta «Promocija različitosti», koji u podnaslovu nosi odrednicu «Izveštavanje o različitosti», bila je edukcaija vlasnika, direktora i urednika medija, te novinara, predstavnika nevladinog sektora i medijskih organizacija o vrednostima različitosti, kao i o promociji i načinu izveštavanja o različitosti. Projekat „Promocija različitosti“ sastojao se iz dva stručna seminara namenjena direktorima i urednicima medija, kao i predstavnicima medijskih i nevladinih organizacija čije je delovanje vezano za ovu problematiku, kao i iz dva edukativna seminara (preciznije, dve radionice) namenjena novinarima koji u matičnim redakcijama prate teme koje se tiču manjinskih i marginalizovanih grupa.

Print Friendly, PDF & Email