Promocija različitosti

Projekat tribina PROMOCIJA RAZLIČITOSTI
(16. jun 2006. – 02. septembar 2006.) Javne tribine u produkciji Nezavisnog

19. Oct 2006

Reading Time: < 1 minute

Projekat tribina PROMOCIJA RAZLIČITOSTI
(16. jun 2006. – 02. septembar 2006.)

Tribine Promocija različitosti

Javne tribine u produkciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, pod zajedničkim naslovom “Promocija različitosti”, održane su u periodu od 16. juna 2006. godine do 02. septembra 2006. godine. Serija se sastojala od šest tribina, koje su održane u pet gradova Vojvodine i Beogradu (Pančevo, Zrenjanin, Beograd, Kikinda, Novi Sad, Kula), a na njima su nastupali: ugledne ličnosti iz nevladinog sektora, profesori univerziteta, eksperti za pitanja manjinskih i marginalizovanih grupa, specijalizovani novinari i druge javne ličnosti koje su svojim pojavljivanjem na tribinama pružali i simboličku podršku manjinskih i marginalizovanim grupama u njihovoj borbi za prava i slobode.

 

Tribina 1, Centar za kulturu, Pančevo, 16. jun 2006, 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarski, Slovački, Rumunski, Rusinski

Tribina 2, Klub ZELENO ZVONO, Zrenjanin, 23. 06. 2006, 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarskiSlovačkiRumunskiRusinski

Tribina 3, Medija centar, Beograd,  27. 07. 2006., 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarski, Slovački, RumunskiRusinski

Tribina 4, Hotel “Narvik”, Kikinda, petak, 18. avgust 2006., 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarski, Slovački, RumunskiRusinski

Tribina 5, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 25. avgust 2006., 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarski, Slovački, RumunskiRusinski

Tribina 6, Caffe “Duga”, Kula, subota, 02. septembar 2006., 19h

TRANSKRIPT: SrpskiMađarski, Slovački, RumunskiRusinski

Print Friendly, PDF & Email