Novinaru i profesoru Dinku Gruhonjiću Nagrada za ljudska prava grada Vajmara

27. Jun 2024

“Priznanje radu na promociji ljudskih prava, borbi protiv nacionalizma i promociji pomirenja među narodima”

Saznaj više