Medijska koalicija: Šta se dešava sa novim pravilnikom o sufinansiranju medijskih sadržaja?

12. Mar 2019

Novi pravilnik se nalazi bezmalo dva meseca na mišljenju kod Republičkog odbora za zakonodavstvo

Saznaj više