I besmislene fotografije podležu autorskim pravima

14. Nov 2017

"Danas smo u situaciji da se tužbe masovno podnose i sada se već može govoriti i o zloupotrebi autorskih prava na fotografije"

Saznaj više