FAR objavio dvojezičnu brošuru o medijima na bugarskom jeziku u Srbiji

13. Sep 2022

"Tematiziran je nivo profesionalnosti u medijima, kao i uticaj vlasti i osnivača na uređivačku politiku"

Saznaj više