UNESCO i NDNV: Obezbeđen nastavak podrške za pružanje besplatne pravno-savetodavne podrškenovinarima u Vojvodini

Obezbeđen nastavak podrške za pružanje besplatne pravno savetodavne podrškenovinarima u Vojvodini

30. May 2024

Reading Time: 2 minutes

Zahvaljujući već uspostavljenoj mreži poverenika u 7 lokalnih sredina u Vojvodini (Subotica, Bački Petrovac, Senta, Pančevo, Bačka Topola, Sombor, Inđija) i finansijskoj podršci Uneska kroz projekat „Jačanje mehanizama za pružanje pravne pomoći novinarima u Vojvodini“ obezbeđeni su resursi za 18-mesečno pružanje besplatne savetodavne i pravne pomoći svim novinarima u Vojvodini koji su izloženi različitim oblicima diskriminacije, pretnji i direktnih napada.

Projekat predstavlja nastavak napora da se očuva i dalje razvija mreža poverenika u lokalnim sredinama u Srbiji koju je Nezavisno društvo novinara Vojvodine u proteklom periodu razvilo uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Cilj aktivnosti čiji je značaj prepoznao Unesko je da se osigura da svaki novinar, koji se pridržava profesionalnih standarda i suočava se sa pretnjama, diskriminacijom ili bezbednosnim rizicima, može da dobije besplatne pravne savete i pravnu pomoć, bez obzira na to da li je član NDNV-a ili ne.

Ova inicijativa osmišljena je sa željom da se odgovori na hitne potrebe novinara u situacijama kada je ugrožena njihova bezbednost i da se pravovremeno reaguje u različitim kriznim situacijama u kojima se novinari na lokalu često mogu naći. U okviru ove inicijative, angažovani ekspert za medijsko pravo pružiće novinarima, čija je bezbednost ugrožena, savete o mogućim pravnim koracima kako bi se osigurala njihova lična bezbednost i zaštitila njihova prava, kao i sloboda izveštavanja i izražavanja. U slučajevima kada su prava novinara prekršena, NDNV će preduzeti sve potrebne mere da privede počinioce pravdi, kroz administativne ili sudske postupke.

U hitnim slučajevima koji traže brzu reakciju, novinari čija je bezbednost ugrožena moći će da se, uz pomoć pravnog stručnjaka, povežu sa tužiocima i policijom u roku od 24 do 48 sati. Podrška Uneska omogućiće da se u periodu od 18 meseci prikupe i analiziraju podaci o različitim vidovima diskriminacije, pretnji i nasilja kojima su izloženi novinari i novinarke u Vojvodini, kao i oblici pravne i savetodavne pomoći koje su im pružene u navedenom periodu. Rezultati ove analize kao i preporuke za unapređenje mehanizama pravne zaštite kada je u pitanju bezbednost novinara biće predstavljeni na završnoj konferenciji i prosleđene međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima bezbednosti novinara.

Print Friendly, PDF & Email