Koalicija za slobodu medija: Prvi maj treba da nas podseti da je borba za bolje uslove rada neprestana

"Posao je neizvestan, naknade su niske, dok pritisci dolaze sa svih strana, u svim oblicima, neretko kao pretnje, ali i fizički napadi"

01. May 2024

Reading Time: 2 minutes

Danas je Međunarodni praznik rada, dan sećanja na demonstracije radničkog pokreta održane u Čikagu 1886. godine. Odnosno, dan koji treba da bude podsetnik svima da je borba za bolje uslove rada neprestana.

Ovim povodom želimo da naglasimo da je položaj novinara i medijskih radnika u Srbiji daleko od zavidnog. Posao je neizvestan, naknade su niske, dok pritisci dolaze sa svih strana, u svim oblicima, neretko kao pretnje, ali i fizički napadi. Najveću odgovornost za takvo stanje u Srbiji snose institucije i zato ih pozivamo da stvore bolje okruženje za rad novinara.

Naša istraživanja pokazuju da je socijalni i ekonomski položaj novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji i dalje nepovoljan. Veliki problem predstavlja nesigurnost u kojoj brojni novinari rade, bez zagarantovanih radnih prava, sa nesigurnim ugovorima po kojima su angažovani.

U najtežem položaju su oni novinari koji rade van radnog odnosa, na privremenim i povremenim poslovima, po ugovoru o delu i nemaju nikakvu zaštitu.

Loša finansijska situacija uticala je da pojedini novinari rade u više medija kako bi obezbedili osnovna sredstva za život ili da rade druge poslove van novinarstva. Sa istim problemima se susreću i mladi novinari.

Na loše uslove utiče celokupno stanje slobode medija, kao i različiti pritisci što u krajnjoj liniji ostavlja direknte posledice po mentalno zdravlje novinara.

Novinari su gotovo svakodnevna meta političkih funkcionera. Umesto da odgovaraju na novinarska pitanja, oni se verbalno, često uličarskim rečnikom, obračunavaju sa novinarima. Na taj način od novinara prave legitimne mete u javnosti, te se mnogi suočavaju sa raznim pretnjama, što ugrožava njihovu bezbednost. Pretnje i napadi na novinare retko se kažnjavaju, a ako se dospe do sankcija, one su minimalne.

Koalicija za slobodu medija zato poziva institucije u Srbiji, kao najodgovornije za stečeno stanje, da stvore bolje uslove za rad novinara, a građane da budu saveznici novinarima u borbi za bolji položaj, jer su i novinari uvek na terenu da podrže borbu građana za ostvarivanje njihovih prava, među koijma su i bolja radna prava.

Koalicija za slobodu medija

Print Friendly, PDF & Email