PRIRUČNIK ZA DIGITALNU BEZBEDNOST MEDIJA I NOVINARA

Publikacija predstavlja sveobuhvatan vodič namenjen medijskim profesionalcima i novinarima, koji pruža ključne uvide i alate za poboljšanje njihove digitalne sigurnosti u vremenu kada su sajber pretnje sve učestalije, osiguravajući zaštitu njihovog digitalnog identiteta i resursa.

05. Mar 2024

Reading Time: < 1 minute

U svetu gde se digitalna bezbednost novinara i medijskih kuća sve češće dovodi u pitanje zbog rastuće pretnje sajber napadima, ovaj priručnik nudi dragocene informacije i alate koji su ključni za zaštitu u digitalnom prostoru. Osim što pokriva osnovne aspekte kao što su upravljanje lozinkama i zaštita podataka, priručnik dubinski razmatra i složenije strategije zaštite, uključujući sigurnu komunikaciju, zaštitu digitalnih uređaja, i prevenciju neautorizovanog pristupa informacijama, pružajući medijskim profesionalcima neophodne resurse za efikasno suočavanje sa digitalnim izazovima.

Sa detaljnim uputstvima, praktičnim savetima, i najboljim praksama, priručnik je dizajniran da ojača digitalnu otpornost i osigura kontinuitet rada u medijskoj industriji. On ne samo da podiže svest o važnosti digitalne bezbednosti već i opremljuje korisnike znanjem i veštinama neophodnim za proaktivno delovanje protiv digitalnih pretnji, čime doprinosi očuvanju integriteta i pouzdanosti novinarskog rada u digitalnom dobu.


Klikom na baner možete preuzeti publikaciju:

Preuzmi Publikaciju


Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorno Nezavisno društvo novinara Vojvodine i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Print Friendly, PDF & Email