Organi javne vlasti obavezni da građanima omoguće uvid u svoj rad

Novim zakonom je sankcionisano ćutanje vlasti i okarakterisano kao prekršaj

30. Nov 2023

Reading Time: 2 minutes

Svi građani imaju pravo na uvid u dokumente koji im omogućuju uvid u rad institucija i pojedinaca koji vrše funkcije vlasti i to pravo je garantovano Ustavom Republike Srbije kao pravo na obaveštenost, istaknuto je, između ostalog, na današnjem okruglom stolu “Pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti”, održanom u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

Današnji okrugli sto organizovan je u saradnji kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Misije OEBS-a u Republici Srbiji i Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) s ciljem da se predstavnici lokalnih medija iz AP Vojvodine upoznaju sa pravima i obavezama poštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prilikom izveštavanja.

Sofija Radojičić, iz Sektora za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama iz kancelarije Poverenika upozorila je da najveću prepreku u ostvarivanju prava javnosti da zna predstavlja “enormna i sistemska zloupotreba” prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

“Uprkos tome što je jako veliki broj žalbi izjavljen sa ciljem zloupotrebe prava, i dalje je tu jako veliki broj organa javne vlasti koji ne postupa po zakonu”, navela je ona.

Precizirala je da je veliki procenat žalbi izjavjenih povereniku upravo zbog nepostupanja organa javne vlasti koji, nakon što tražilac izjavi žalbu Povereniku i Poverenik organu vlasti dostavi žalbu na izjašnjenje, tek u tom trenutku postupaju po zahtevima.

“To znači da jednostavno nije bilo nikakve prepreke da se informacije daju i po samom zahtevu, a ne da čekaju da tražilac izjavi žalbu Povereniku i da tek tada postupe”, navela je Radojičić.

Podsetila je i da je novim zakonom sankcionisano ćutanje vlasti i okarakterisano kao prekršaj. Kada Poverenik utvrdi ćutanje, dodala je, izdaje prekršajni nalog ovlašćenom licu.

Radojičić je precizirala i da se u slučaju da se neki od organa javne vlasti pozove na tajnost podataka u traženom dokumentu, obavezan da zahtev za informacijom od javnog značaja prosledi organu koji je tražene podatke označio tajnim, a ne samo da zahtev odbije pod izgovorom tajnosti.

Ivan Trišović iz Sektora za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti u službi Poverenika podsetio je da je zaštita podataka garantovana Ustavom Republike Srbije.

“Osnovna vrednost ovog zakona je zaštita prava na privatnost našeg identiteta u odnosu na nekakvo mešanje bilo kakvog spoljnog činioca, bilo da su u pitanju organi javne vasti ili privatne kompanije”, naveo je Trišović.

Na skupu je istaknuto i da je Poverenik, kako bi omogućio svim zainteresovanim da se lakše upoznaju s pravima i mogućnostima koje zakoni pružaju, otvorio kancelarije u Novom Sadu i Nišu, te da je u planu otvaranje i kancelarije u Kragujevcu.

(NDNV)

Print Friendly, PDF & Email