POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Pružanje konsultantskih usluga u oblasti novinarstva i bezbednosti novinara

Proces rada na projektu trajao bi 14 meseci

23. Mar 2023

Reading Time: 3 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) je organizacija koja postoji više od trideset godina u veoma turbulentnom, tranzicionom periodu kroz koji prolazi društvo u Vojvodini i Srbiji. Osnovano kao strukovno udruženje za unapređenje novinarske profesije i zaštitu novinara od represivnog režima, NDNV je bio i ostao beskompromisni borac za vrednosti građanskog društva, što ga je uvek stavljalo na stranu onih koji nisu bili miljenici vlastodržaca.

NDNV raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga u oblasti novinarstva i bezbednosti novinara za potrebe realizacije projekta „Resilient Community Media Rebuilding Citizen Trust – Cultivating knowledge, skills and environment for more secure community Mobile and Social Media Journalism“ koji je finansijski podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

CILJ POZIVA

NDNV traži konsultanta sa ekspertizom iz oblasti novinarstva i bezbednosti novinara koji bi kroz treninge, radionice, mentorski i konsultantski rad sa članovima tima angažovanim u radu na projektu realizovao jednogodišnji edukativni program usmeren na osnaživanje medija civilnog društva i podizanje njihovih kapaciteta.
Proces rada na projektu trajao bi 14 meseci i odabrani pružalac konsultanstkih usluga bio bi angažovan u periodu april 2023 – maj 2024. godine u ukupnom trajanju od 53,5 konsultanskih dana.

NAČIN I VREMENSKI OKVIR PRUŽANJA USLUGA

  • Učešće u izradi nastavnih planova i programa obuke i radionica, sastavljanje i organizovanje edukativnog materijala. Priprema i planiranje radionica (2 konsultanska radna dana);
  • Učešće u izradi programa obuke i osmišljavanju međusektorskih radionica i treninga prilagođenih potencijalima učesnika edukacija, vođenje radionica i podnošenje izveštaja. Koordinacija obučenih korisnika. (3 radionice u trajanju od po 1,5 konsultanskog radnog dana);
  • Koordinacija mentorskog programa; kreiranje i vođenje mentorskog rada sa izabranim medijima civilnog društva, podrška u kreiranju praktičnih vodiča i internih procedura za ponašanje u kriznim situacijama (42 konsultanska radna dana);
  • Koordinacija procesa istraživanja i učešće u izradi sledećih dokumenata – 1 predlog za izmenu krivičnog zakonika i 3 seta preporuka za unapređenje zakonodavnog sektora u oblasti pravne zaštite i bezbednosti novinara za lokalne institucije sačinjene na osnovu uvida u stanje na terenu (5 konsultantskih dana).

OBLAST EKSPERTIZE OBUHVAĆENE POZIVOM

• Poznavanje šireg medijskog konteksta i konteksta funkcionisanja medija civilnog društva;
• Edukacija u oblasti bezbednosti novinara iz novinarske perspektive;
• Kreiranje praktičnih vodiča i internih procedura za ponašanje u kriznim situacijama;
• Sakupljanje i analiza informacija, pisanje i predstavljanje nalaza i prepruka usmerenih na vođenje zagovaračkih politika u oblasti bezbednosti novinara.

KO I POD KOJIM USLOVIMA MOŽE DA KONKURIŠE

• Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju profesionalne kvalifikacije mogu dostaviti ponude.
• Obavezno je dostaviti finansijski okvir za svaki od navedenih načina pružanja usluga.

RELEVANTNO RADNO ISKUSTVO

• Relevantno radno iskustvo u oblasti novinarstva i bezbednosti novinara;
• Kreiranje edukativnog materijala, organizovanje i vođenje treninga i radionica;
• Mentorski rad;
• Poznavanje oblasti rada organizacija civilnog društva, medijskog okruženja i prevencije i zaštitite novinara.

OČEKIVANI REZULTATI

  • Dizajniran edukativni material i kreirani treninzi i radionice;
  • Realizovane tri jednodnevne radionice;
  • Realizovan mentorski rad (1 konsultantski dan X 6 meseci X 7 medija civilnog društva) i dostavljeni periodični izveštaji (6 izveštaja X 7 medija civilnog društva);
  • Izrađen predlog za izmenu krivičnog zakonika i 3 seta preporuka za unapređenje zakonodavnog sektora u oblasti pravne zaštite i bezbednosti novinara za lokalne institucije sačinjena na osnovu uvida u stanje na terenu.

PROCES DOSTAVLJANJA PONUDA (APLICIRANJA)

Sva zainteresovana fizička i pravna lica treba da pošalju:

• Radnu biografiju (CV), portfolio i biografije članova tima za pravna lica;
• Predlog metodologije rada u zadatom vremenskom okviru;
• Finansijska ponuda koja se računa po konsultantskom danu, a na osnovu predloženog vremenskog okvira pružanja usluge;
• Reference prethodnog rada koji je relevantan za oblast za koju se dostavlja ponuda.

PROCES SELEKCIJE

Sve pristigle prijave biće razmatrane na osnovu tri kriterijuma:

• Relevantno iskustvo, znanje i veštine koje čine 70% ispunjenosti kriterijuma;
• Kvalitet predložene metodologije rada 20%;
• Finansijska nadoknada izražena po radnom danu konsultanta koja čini 10% ispunjenosti kriterijuma.

Nakon pregleda pristiglih ponuda, samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Potrebnu dokumentaciju poslati na mejl office@ndnv.org najkasnije do četvrtka, 30. marta, u 15.00 časova.


Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно Независно друштво новинара Војводине и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.

Print Friendly, PDF & Email