POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Pružanje konsultantskih usluga u oblasti društvenih mreža

Proces rada na projektu trajao bi 14 meseci

23. Mar 2023

Reading Time: 3 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) je organizacija koja postoji više od trideset godina u veoma turbulentnom, tranzicionom periodu kroz koji prolazi društvo u Vojvodini i Srbiji. Osnovano kao strukovno udruženje za unapređenje novinarske profesije i zaštitu novinara od represivnog režima, NDNV je bio i ostao beskompromisni borac za vrednosti građanskog društva, što ga je uvek stavljalo na stranu onih koji nisu bili miljenici vlastodržaca.

NDNV raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga u oblasti društvenih mreža za potrebe realizacije projekta „Resilient Community Media Rebuilding Citizen Trust – Cultivating knowledge, skills and environment for more secure community Mobile and Social Media Journalism“ koji je finansijski podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

CILJ POZIVA

NDNV traži konsultanta sa ekspertizom iz oblasti upravljanja društvenim mrežama koji bi kroz treninge, radionice, mentorski i konsultantski rad sa članovima tima angažovanim u radu na projektu Učestvovao u pripremi javnog poziva i selekciji 15 medija civilnih društava i realizovao jednogodišnji edukativni program usmeren na osnaživanje medija civilnog društva i podizanje njihovih kapaciteta.
Proces rada na projektu trajao bi 14 meseci i odabrani pružalac konsultanstkih usluga bio bi angažovan u periodu april 2023 – maj 2024. godine u ukupnom trajanju od 57,5 konsultanskog dana.

NAČIN I VREMENSKI OKVIR PRUŽANJA USLUGA

  • Učešće u istraživanju konteksta funkcionisanja medija civilnog društva, pripremi javnog poziva i definisanju kriterijuma selekcije medija civilnog društva koji će biti izabrani da učestvuju u edukativnom programu koji organizuje NDNV (1 konsultanski radni dan);
  • Učešće u izradi nastavnih planova i programa obuke i radionica, sastavljanje i organizovanje edukativnog materijala prilagođenog potencijalima učesnika edukacija. Priprema i planiranje radionica (2,5 konsultanska radna dana);
  • Vođenje radionica i podnošenje izveštaja (3 radionice u trajanju od po 2 konsultanska radna dana);
  • Kreiranje i vođenje mentorskog rada sa izabranim medijima civilnog društva i evaluacija sprovedene edukacije i pisanje izveštaja (48 konsultanskih radnih dana).

OBLAST EKSPERTIZE OBUHVAĆENE POZIVOM

• Analiza trenutnog stanja profila na različitim društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, TikTok i slične);
• Preporuke za unapređenje komunikacije sa različitim ciljnim grupama (medijski sektor, zakonodavni sektor, javni sektor, marginalizovane grupe i slično);
• Preporuke za kreiranje sadržaja u skladu sa ciljem i misijom odabrane organizacije i implemetacija
• Edukacija u vođenju društvenih mreža – uključujući savete, trendove i korišćenje različitih alata predodređenih za svaku mrežu posebno (Photoshop, Premiere pro, After Effects i slično);
• Edukacija i saveti u kreiranju sadržaja u skladu sa različitim ciljnim grupama;

KO I POD KOJIM USLOVIMA MOŽE DA KONKURIŠE

• Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju profesionalne kvalifikacije mogu dostaviti ponude
• Obavezno je dostaviti finansijski okvir za svaki od navedenih načina pružanja usluga.

RELEVANTNO RADNO ISKUSTVO

• Relevantno radno iskustvo u oblasti upravljanja društvenim mrežama;
• Poznavanje trendova i inovativnih tehnika i veština za unapređenje komunikacionih procesa;
• Kreiranje edukativnog materijala, organizovanje i vođenje treninga i radionica;
• Mentorski rad;
• Poznavanje oblasti rada organizacija civilnog društva, medijskog okruženja i prevencije i zaštitite novinara.

OČEKIVANI REZULTATI

  • Raspisan javni poziv i izvršena selekcija medija civilnih društava koji će proći kroz jednogodišnji edukativni program;
  • Dizajniran edukativni material i kreirani treninzi i radionice;
  • Realizovane tri dvodnevne radionice;
  • Realizovan mentorski rad (1 konsultantski dan X 6 meseci X 8 medija civilnog društva) i dostavljeni periodični izveštaji (6 izveštaja X 8 medija civilnog društva).

PROCES DOSTAVLJANJA PONUDA (APLICIRANJA)

Sva zainteresovana fizička i pravna lica treba da pošalju:

• Radnu biografiju (CV), portfolio i biografije članova tima za pravna lica;
• Predlog metodologije rada u zadatom vremenskom okviru;
• Finansijska ponuda koja se računa po konsultantskom danu, a na osnovu predloženog vremenskog okvira pružanja usluge;
• Reference prethodnog rada koji je relevantan za oblast za koju se dostavlja ponuda.

PROCES SELEKCIJE

Sve pristigle prijave biće razmatrane na osnovu tri kriterijuma:

• Relevantno iskustvo, znanje i veštine koje čine 70% ispunjenosti kriterijuma;
• Kvalitet predložene metodologije rada 20%;
• Finansijska nadoknada izražena po radnom danu konsultanta koja čini 10% ispunjenosti kriterijuma.

Nakon pregleda pristiglih ponuda, samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Potrebnu dokumentaciju poslati na mejl office@ndnv.org najkasnije do četvrtka, 30. marta, u 15.00 časova.


Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно Независно друштво новинара Војводине и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.

Print Friendly, PDF & Email