PUBLIKACIJA: Lokalni novinari diskriminisani, medijski konkursi u službi propagande

Fokus istraživanja je na analizi (ne)responzivnosti institucija i pristupa informacijama, projektnog sufinansiranja, pretnji i napada

14. Dec 2022

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine pokrenulo je projekat koji se bavi analizom faktora koje utiču na profesionalni rad medijskih radnika u mulietničkim sredinama, sa idejom da istraži da li, koliko i na koji način se manifestuje diskriminacija novinarki i novinara u lokalnim sredinama, te da li je moguće uspostaviti korelaciju između političkih pristisaka i poštovanja profesionalnih i etičkih standarda u medijskom izveštavanju.

Fokus istraživanja je na analizi (ne)responzivnosti institucija i pristupa informacijama, projektnog sufinansiranja, pretnji i napada, sa posebnim osvrtom na medijske radnike iz zajednica nacionalnih manjina, kao i na one koji žive i izveštavaju u multietničkim sredinama.

Istraživanje je sprovedeno putem analize pravnog okvira i podataka/rezultata konkursa za finansiranje informisanja u lokalnim sredinama, kao i uz pomoć dubinskih intervjua sa devet novinara i novinarki, urednika i urednica, direktora ili vlasnika i vlasnica medija iz različitih multietničkih sredina u Vojvodini: Subotice, Sombora, Sente, Novog Sada, Pančeva, Maglića (Bački Petrovac) i Ruskog Krstura.

Učesnici istraživanja rade u medijima koji se razlikuju i po tipu vlasništva (mediji civilnog društva, javni servisi, komercijalni i mediji čiji su izdavači saveti nacionalnih zajednica) i izveštavaju na različitim jezicima.

U publikaciji “Lokalni novinari diskriminisani, medijski konkursi u službi propagande” su iznete i preporuke za poboljšanje kvaliteta informisanja i ostvarivanja medijskih sloboda.

Klikom na baner možete preuzeti publikaciju:

Englesku verziju publikacije preuzmite ovde / Download the English version here:

Izrada ove publikacije podržana je od Kingdom of the Netherlands NFRP Matra.

Print Friendly, PDF & Email