Onlajn konferencija: Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u svetlu sprovođenja Medijske strategije

Značaj informisanja na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu međunarodno garantovanog ostvarivanja ukupnih ljudskih i manjinskih prava

05. Oct 2021

Reading Time: < 1 minute

Onlajn konferencija “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u svetlu sprovođenja Medijske strategije” održaće se u sredu 6. oktobra u 10.30 i na njoj će predstavnici Misije OEBS-a, ministarstava, novinarskih udruženja, kao i medijski eksperti govoriti o značaju informisanja na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu međunarodno garantovanog ostvarivanja ukupnih ljudskih i manjinskih prava, kao i u kontekstu prava pripadnika nacionalnih manjina na istinito, blagovremeno, verodostojno i potpuno informisanje.

Takođe će se govoriti o merama predviđenim Medijskom strategijom, za koje se očekuje da doprinesu unapređenju kvaliteta informisanja i medijskih sloboda na manjinskim jezicima.

U okviru ove konferencije jedna od važnih tema jeste tema samoregulacije u medijima čiji osnivači su manjinski nacionalni saveti. Na ovom linku možete da se upoznate sa internim etičkim kodeksom koji su potpisali Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine i novinsko izdavačka ustanova Ruske slovo.

Kako biste dobili pristupni link za Zoom potrebno je da se registrujete ovde: https://osce-org.zoom.us/meeting/register/tJIpduivqzoqGtf5dzL39rkFTkRxoOSTHXFL

Novinsko-izdavačka ustanova „Ruske slovo“
Misija OEBS-a u Srbiji
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Print Friendly, PDF & Email