Koalicija za slobodu medija: Monitoring rada konkursnih komisija za sufinansiranje javnog interesa u medijima 2021.

Analiza rada konkursnih komisija za sufinansiranje javnog interesa u medijima na republičkom nivou u 2021. godini prvi je rezultat saradnje Koalicije za slobodu medija

17. May 2021

Reading Time: 2 minutes

Analiza rada konkursnih komisija za sufinansiranje javnog interesa u medijima na republičkom nivou u 2021. godini prvi je rezultat saradnje Koalicije za slobodu medija, koju čine šest organizacija –  Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.

Članice Koalicije za slobodu medija su kroz usaglašenu metodologiju ocene rada komisija sprovele pomenutu analizu deset konkursa u oblasti javnog informisanja za 2021. godinu, koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije 13. januara, a za koje je opredeljeno približno 310 miliona dinara (2,58 miliona evra).

Prvi put je objavljen i Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu teme u oblasti kulture. Raspisani su i konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja: za radio, televizije, za štampane medije i servise novinskih agencija, za sadržaje koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, zatim na jezicima nacionalnih manjina, namenjenih osobama sa invaliditetom, pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona, kao i organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda. Konkursi su bili otvoreni do 12. februara.

Klikom na baner možete preuzeti vodič

Na poziv Ministarstva kulture i informisanja članice Koalicije, koje ispunjavaju uslove, odnosno kvalifikuju se kao novinarska i medijska udruženja, a koje su registrovane najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, predložile su svoje predstavnike u komisije.

Od deset komisija, predstavnici Koalicije za slobodu medija bili su prisutni u šest tela. Koaliciju za slobodu medija čine: Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.

Print Friendly, PDF & Email