NDNV objavio analizu izveštavanja manjinskih medija tokom izbora 2020.

NDNV je tokom izbornog procesa 2020. godine u Srbiji, pratio izveštavanje i rad manjinskih medija u Vojvodini.

01. Oct 2020

Reading Time: 1 minute

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) je tokom izbornog procesa 2020. godine u Srbiji, pratio izveštavanje i rad manjinskih medija u Vojvodini. Kao rezultat predanog rada naših istraživača i analitičara, nastala je publikacija “Koga su birali manjiski mediji – Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u svetlu izbora i postizbornih aktivnosti 2020”.

Izbori, koji su u Srbiji održani 21. jula 2020. godine, posebno su bili zanimljivi, jer su održani na sva tri nivoa – republičkom, pokrajinskom i lokalnom. Posmatrajući aktivnosti odabranih medija tokom izbora, NDNV je želelo da doprinese daljoj profesionalizaciji i podizanju kvaliteta medija na manjinskim jezicima, te da eventualne greške zajedno pretvorimo u “naučene lekcije”.

Period analize obuhvata tri sedmice pred republičke, pokrajinske i lokalne izbore i jednu sedmicu nakon izbora održanih 21.06.2020. godine, što omogućava uvid u nivo profesionalizma pri izveštavanju, te poštovanju predizborne tišine. Korpus obuhvata jedan dnevni list na mađarskom jeziku (Magyar Szó), nedeljnike na četiri manjinska jezika (Hét Nap, Családi Kör, Hlas l’udu, Руске слово, Hrvatska riječ), kao i informativni program Radio-televizije Vojvodine na četiri manjinska jezika (mađarskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom).

Analiziran je ukupno 271 televizijski prilog, odnosno novinski tekst, koji je bio u direktnoj ili indirektnoj vezi sa predizobrnom kampanjom objavljen u navedenom istraživačkom periodu. Publikaciju su pripremili analitičari Smiljana Milinkov, Čaba Presburger i Veljko Milić, kao i istraživači Vladimira Dorčova Valtnerova, Aleksandra Bučko, Aleksandar Bugarin, Daniel Čikoš i Elvira Kakusi.

Cilj publikacije je da pokrene debatu, da edukuje i da kroz dijalog koji pokrene medijska scena dođe do rešenja za regulaciju, samoregulaciju i kontinuirano poštovanje Kodeksa novinara Srbije kada se radi o izveštavanju tokom izbornih procesa. Publikacija se može koristiti i kao alat i pomoć redakcijama tokom praćenja izbora.

Publikacija je nastala u okviru projekta “Unapređivanje sistema javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u svetlu izbora i postizbornih aktivnosti”, Ministarstva kulture i informisanja.

Print Friendly, PDF & Email