IREX pokrenuo kampanju Nezavisni mediji zavise od tebe!

“S obzirom na trenutnu ekonomsku i društveno-političku realnost u svetu, opstanak različitih formata profesionalnog i nepristrasnog novinarstva je moguć samo uz podršku njihove publike”

29. Jul 2020

Reading Time: 3 minutes

Pokrenuta je kampanja za podršku održivom poslovanju medija u Srbiji pod nazivom “Nezavisni mediji zavise od tebe!”, a čiji je cilj informisanje i edukacija građana o potrebi i načinima pružanja podrške medijima koji rade u javnom interesu, saopštila je danas američka organizacija IREX.

“Razlozi za pokretanje ovakve kampanje su mnogobrojni. Jedan od osnovnih je izgradnja i jačanje sprege poverenja, tamo gde ona postoji, između građana i medija. Uvid u način finansiranja medija važan je preduslov za otvoreniji odnos medija i opšte javnosti, društva, kojima oni služe. Ovakva otvorenost medija ka društvu uslov je za dalji razvoj okruženja u kojem funkcionišu, kao i temelj njihove održivosti”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da istraživanja pokazuju da su građani sve više zainteresovani za pružanje podrške medijima koji objektivno i nepristrasno informišu, ali da nisu dovoljno upoznati sa načinima kako to mogu da urade.

“Zato je neophodno ukazati im na mogućnosti podrške kroz različite sisteme pretplate, članstva, individualnih donacija, popularnog crowdfundinga i drugih, na koje će se ova kampanja fokusirati i tako pomoći opstanak ugroženih nezavisnih medija u Srbiji”, piše u saopštenju.

Navodi se da pri pomenu nezavisnih medija najveći broj građana Srbije pomisli na istraživačko novinarstvo, ali se ističe da je to tek deo spektra tema kojima se nezavisni mediji u Srbiji bave.

“Pored njih, u Srbiji postoje i rade lokalni nezavisni mediji, koji su najčešće prve instance kojima se građani obraćaju za pitanja od društvenog i lokalnog značaja, kao i oni koji se bave ukazivanjem na propuste sistema, korupciju, pogrešno obaveštavanje javnosti, lažne vesti. Tu su i mnogi drugi, čak i oni koji se bave kreiranjem zabavnog ili satiričnog sadržaja, a koji se zbog svog profesionalnog i nezavisnog rada nalaze u nezavidnoj poziciji na tržištu”, piše u saopštenju.

Objašnjava se da će projekat jačanja okruženja za održivost medija “Podrži medije” ovom kampanjom pokušati da približi javnosti izazove sa kojima se profesionalni novinari u nezavisnim medijima svakodnevno suočavaju, kako uspevaju da ostanu dosledni principima objektivnog novinarstva, kao i kolika je vrednost njihovog rada za Srbiju kao društvo.

“Ideja ove kampanje je da takve medije ohrabri i osnaži kroz edukaciju o mogućnostima finansiranja, kao i da razvije svest kod publike da vesti, istraživačke priče i ostali sadržaji od javnog interesa koje nezavisni mediji objavljuju, imaju svoju vrednost”, navodi se u saopštenju.

Podseća se da je sloboda informisanja jedno od fundamentalnih prava demokratskog društva, ali kao što je slučaj i sa drugim građanskim pravima i slobodama, njeno očuvanje “zavisi od svih nas”.

“S obzirom na trenutnu ekonomsku i društveno-političku realnost u svetu, opstanak različitih formata profesionalnog i nepristrasnog novinarstva je moguć samo uz podršku njihove publike”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da, u isto vreme, predstavnici medija imaju odgovornost da direktnije komuniciraju sa svojim korisnicima, slušaju njihove potrebe i fokusiraju se na teme od javnog i lokalnog interesa.

“Ova kampanja daje priliku medijima da edukuju svoju publiku o značaju pristupa kvalitetnim informacijama i novinarstvu koji im pomaže da donose važne odluke u životu”, piše u saopštenju.

“Negovanjem takvog odnosa uzajamnog razumevanja, zasnovanog na međusobnom poverenju i poštovanju između medija i građana, stvara bolje okruženje za razvoj zdravog društva i kritičkog razmišljanja, ali se takođe otvara put ka kreiranju održivijih biznis modela za nezavisne medije u Srbiji”, izjavio je povodom početka kampanje Evan Trejs, direktor USAID-ovog Projekta jačanja okruženja za održivost medija.

Kako se navodi, kampanja će u naredna tri meseca će kroz elektronske medije, ali i digitalne kanale i video materijale pokušati da pomogne javnosti u razumevanju kompleksnosti situacije i prepreka na koje nezavisni mediji nailaze i da podstakne različite načine pružanja podrške medijima.

Pored dokumentarnih klipova i intervjua sa izabranim predstavnicima medija iz cele Srbije, a koji će biti dostupni i na sajtu kampanje podrzimedije.rs, kao i na Fejsbuk, Instagram i Jutjub kanalu  “Podržimedije”, u okviru kampanje su lansirane i onlajn konferencije i radionice, namenjene kako predstavnicima medija, tako i široj javnosti.

Kampanja je pokrenuta u okviru USAID-ovog Projekta jačanja okruženja za održivost medija (USAID Strengthening Media Systems Project – SMS), koji implementira IREX

Više o projektu „Podržimedije”: www.podrzimedije.rs

Više o SMS projektu: https://www.irex.org/project/strengthening-media-systems

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email