NDNV: Zaustaviti politički pritisak na redakciju Hlas L’udu

"Nedopustivo je da slovačka zajednica ostaje uskraćena za mišljenje drugih relevantnih političkih aktera koji nisu po volji upravljačkih struktura u tom mediju"

18. Jun 2020

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) poziva političke stranke i aktere da odmah prestanu sa političkim pritiscima na uredništvo i redakciju slovačkog lista „Hlas L’udu“.

Nametanje jedne političke opcije kao dominantne i gušenje pluralizma u medijima je kobno ne samo za samu redakciju i novinare već i za celu zajednicu. Nedopustivo je da slovačka zajednica ostaje uskraćena za mišljenje drugih relevantnih političkih aktera koji nisu po volji upravljačkih struktura u tom mediju.

NDNV poziva i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine da zaštiti novinare u toj redakciji i da poštuje autonomiju i integritet medija ali i uredništva.

Nedopustivo je da se u tom listu objavljuju odgovori na ranija dešavanja u Kisaču, a da novinari i redakcija ne zna ko stoji iza teksta koji zauzima čak 5 strana u tom listu uključujući i naslovnu stranu. Smatramo da je ukidanje rubrika koje služe za argumentovano polemisanje na teme od značaja za slovačku zajednicu dirketno urušava ugled lista kao i same medijske kuće.

Upliv politike i pretvaranje lista u propagandnu mašineriju je daleko od demokratskih vrednosti ali i zakonskih propisa u Srbiji.

Pozivamo i građane i građanke iz slovačke zajednice, ali i sve ostale, da podignu glas protiv urušavanja medijskih sloboda, jer bez kvalitetnog informisanja, zajednica ostaje bez bitne poluge kontrole donosioca odluka.

NDNV izražava solidarnost sa kolegama i koleginicama tog lista i poziva ih da o urušavanju autonomije lista obaveštavaju javnost i u narednom periodu.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine
18. jun 2020. godine

Print Friendly, PDF & Email