NDNV i Nezavisnost potpisali Memorandum o saradnji

Sledi serija razgovora sa članstvom na lokalu, da bi se fomirala lokalna mreže za razvoj profesije i socio-ekonomskih prava medijskih radnika

03. Nov 2019

Reading Time: 2 minutes
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Sindikat kulture, umetnosti i medija (KUM) “Nezavisnost” danas su u Novom Sadu potpisali Memorandum o saradnji koji podrazumeva zajedničku promociju i unapređenje kulture i javnog informisanja. Memorandum su potpisali predsednik Upravnog odbora NDNV-a Norbert Šinković i predsednik Sindikata KUM “Nezavisnost” Dragan Milanović-Pilac, uz zajedničku ocenu da da je današnji čin samo formalizacija višegodišnje dobre saradnje ove dve organizacije. Predsednik Upravnog odbora NDNV-a Norbert Šinković ocenio je da je ovo novi vid saradnje koji omogućuje realizaciju ideja, inicijativa i projekata. “Mi smo se kroz proces strateškog planiranja NDNV-a opredelili da se u narednom periodu fokusiramo na dve posebno ugrožene grupe – mlade i novinare na lokalu. To su ljudi koji su izuzetno ugroženi, ucenjeni, nevidljivi i apatični i koji jedino na ovakvim skupovima čuju da su još uvek normalni, da ono u šta veruju postoji i da postoje ljudi koji isto misle“, rekao je Šinković. Najavio je da je u pripremi projekat koji će se bazirati upravo na memorandumu koji je danas potpisan, a koji predviđa seriju razgovora sa članstvom na lokalu koji bi trebalo da rezultuju stvaranjem lokalne mreže za razvoj profesije i socio-ekonomskih prava medijskih radnika. “Te dve stvari su usko povezane i vi ne možete raditi na razvoju profesije, ako ne vodite računa i o tome kakva su socio-ekonomska prava tih ljudi”, rekao je Šinković i dodao da je NDNV odluku o potpisivanju memoranduma doneo nakon rasprave koja je trajala manje od minuta. Dragan Milanović u šali je rekao da ovaj dokument danas nije morao ni da bude potpisan pošto je veliki broj članova NDNV-a ujedno i član Sindikata “Nezavisnost” u svojim radnim organizacijama. “Sličan memorandum već smo ranije potpisali sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i ovo je samo dodatak da se umrežimo još više. Veoma sam sretan što memorandum potpisujemo sa novim podmlađenim rukovodstvom NDNV-a”, rekao je Milanović. On je pozvao NDNV da animira članstvo da učestvuje na prvom festivalu socijalnog filma koji će sledeće godine po prvi put biti organizovan na Međunarodni dan socijalne pravde, 20. februar. “Učestvujte i smišljajte nove rukopise da budemo vidljiviji i dopremo do svih onih do kojih već nismo dopreli”, rekao je Milanović. Pored realizacije projekata od zajedničkog interesa i zajedničkog nastupa ka donatorima, Memorandum kao zajedničke aktivnosti predviđa i rad na unapređenju oblasti vladavine prava, primene demokratskih evropskih vrednosti i jačanja društvene solidarnosti. Jedan od ciljeva buduće saradnje sindikata i NDNV-a je i aktivno učešće u evropskim intergacionim procesima, od čijih rezultata će zavisiti položaj novinara i medijskih radnika te ukupan stepen ostvarivanja prava građana Srbije na svestrano, istinito i pravovremeno informisanje. Osim ovoga, sindikat i NDNV će uspostaviti saradnju i na razmeni informacija koje mogu biti od značaja za podizanje stepena uticaja organizacija civilnog društva u promociji etički odgovornog novinarstva i borbi protiv korupcije i medijskih zloupotreba. Predviđeno je da u cilju sprovođenja ovog memoranduma sindikat i NDNV uzajamno delegiraju svoje predstavnike u radna tela, programske odbore, sekcije i druge oblike delovanja, gde za to postoji zajednički interes. (Autonomija)
Print Friendly, PDF & Email