Konkurs za novinarske nagrade “Cvet jednakosti” do 15. februara

Konkurs traje do 15. februara, a nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije - televizjski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

11. Jan 2019

Reading Time: 3 minutes

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice raspisuje

K O N K U R S

za novinarske nagrade “Cvet jednakosti”

Nagrada “Cvet jednakosti” dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Nagradom “Cvet jednakosti” afirmiše se se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Konkurs traje od 21. decembra 2018. do 15. februara 2019. godine.

Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2019. godine u okviru manifestacije “Kikini dani”.

Uslovi konkursa

  • na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije
  • autori moraju biti državljani Srbije
  • autori moraju imati najmanje 18 godina
  • radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležije medija u kome su objavljeni
  • svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine
  • uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti ovde) i kratku biografiju autora
  • pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u .pdf formatu
  • radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad
  • uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

Nagrade

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizjski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili ne prijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija.

Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari i predstavnici Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice.

Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statueta “Cvet jednakosti”.

Način i rok za dostavljanje radova

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subjectu e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“)

Radove dostaviti najkasnije do 15. februara 2019. u 15 časova. Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Čedomir Cicović, kontakt telefoni: 031/500-122 i 064/188-94-93

“Kikini dani”

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga, u znak sećanja na Tijanu Petrović – Kiku, organizuje manifestaciju “Kikini dani”. Tijana je bila dugogodišnja portparolka i aktivistkinja Udruženja.
Rođena je 1985. godine u Užicu gde je i živela i radila sve do februara 2013. kada nas je prerano napustila.

Zalagala se za promovisanje i upotrebu adekvatne terminologije, zagovarala socijalni model invalidnosti i njegovo sprovođenje u praksi, kao i za inkluzivni pristup osobama sa invaliditetom u društvu, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Njen veliki doprinos je i u zastupanju koncepta tzv. “univerzalnog dizajna”, koji se odnosi na pristupačnost svih javnih površina i objekata osobama sa invaliditetom. Rezultati njenog angažovanja prevazilazili su okvire lokalne zajednice i imali su veliki uticaj na kompletno srpsko društvo. Do dana kada nas je prerano napustila, februara 2013. godine, Tijana je svakodnevno sprovodila svoju misiju i misiju Udruženja – unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakh mogućnosti za njih u društvu.

Namera nam je da i dalje negujemo i sprovodimo Tijanine ideje, a jedan od načina za to je i konkurs koji smo raspisali. Zbog toga, ali pre svega zbog sećanja na našu Kiku, želimo da konkurs za novinarsku nagradu “Cvet jednakosti” i manifestacija “Kiniki dani”, koja će se šesti put zaredom održati u martu 2019. godine, postanu tradicija.

Print Friendly, PDF & Email