Nezavisnost: Sindikati, akademska zajednica i civilni sektor da se uključe u borbu za slobodu medija

"U medijskom mraku ozbiljno je narušena vladavina prava i sigurnost svih građana, a time i sloboda sindikalnog delovanja"

28. Oct 2018

Reading Time: 2 minutes

Ujedinjeni granski sindikat “Nezavisnost” uputio je javni apel svim sindikatima, akademskoj zajednici, nevladinom sektoru i građanima na široku društvenu solidarnost sa novinarima i medijima koji svoj posao obavljaju profesionalno, te da kroz konkretne akcije doprinesu borbi za ostvarivanja pune slobode medija i oslobađanja javnih medijskih servisa od politčkih uticaja.

Na današnjem sastanku ogranka sindikata za kulturu, umetnost i medije (KUM) na Fruškoj gori ocenjeno je da je jačanje medijske pismenosti i građanske svesti o važnosti kontrolne uloge medija prema donosiocima odluka nužno, ne samo zarad zaštite prava medijskih radnika, već i svih drugih prava koja bi mogla biti dovedena u pitanje ukoliko se vladavina zakona potčini proizvoljnoj volji predstavnika vlasti, pa i pravo na sindikalno organizovanje.

“S obzirom da je novinarski posao u Srbiji opterećen cenzurom ili autocenzurom te u ogromnoj meri zavisan od centara političke i ekonomske moći, to se pogubno odražava na radni status i prava iz radnog odnosa, što ovaj posao čini duboko prekarnim i za posledicu ima nesigurnost i neizvesnost ove profesije – neophodan je aktivniji angažman sindikata u cilju otklanjanja ključnih uzroka problema sa kojima se suočavaju medijski radnici”, navodi se u zaključcima te sindikalne organizacije.

Upozorava se da su u uslovima neslobode medija, u kojima su novinari koji profesionalno obavljaju svoj posao često meta pretnji ali i fizičkih napada, aposlutno ugrožena prava građana na objektivno i pravovremno informisanje.

Dodaje se da je na taj način onemogućeno i podsticanje javne debate u društvu i razvijanje građanske svesti i kritičkog odnosa prema donosiocima odluka, “zbog čega su ugrožena prava svih građana”.

“U medijskom mraku, u kojem javno mnjenje kroje rijaliti programi i takozvani tabloidi koji se, bez ikakve sankcije, na najbrutalniji način obračunavaju sa političkim neistomišljenicima, ozbiljno je narušena vladavina prava i sigurnost svih građana, a time i sloboda sindikalnog delovanja – što nas primorava na konkretne akcije usmerene prema pravosudnim organima, pre svega tužilaštvima, u cilju adekvatnog sankcionisanja takvih pojava i uspostavljanja vladavine prava”, navodi se u zaključcima.

Sindikat je ocenio da gorući problemi društva nisu u fokusu javnih medijskih servisa, čija bi osnovna uloga morala biti zaštita javnog interesa u javnom informisanju, već da se njihov rad svodi na “promovisanje predstavnika političke vlasti, bez interesovanja za lokalne teme i pitanja značajna za građane, dok se istovremeno dešava flagrantno kršenje njihove uredničke i finansijske nezavisnosti”.

Sindikalisti su poručili da su spremni da, u saradnji sa novinarskim i medijskim udruženjima, sindikalno delovanje usmere i na edukovanje javnosti u pogledu njihovih prava u oblasti javnog informisanja.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email