DW: Novinarski kodeks – bezvredan u Srbiji?

"Savet za štampu je finansijski na tankom ledu"

19. Sep 2018

Reading Time: 2 minutes

U Srbiji su povrede novinarskog kodeksa česte, ali se u vezi s tim retko podnose žalbe. Za takve žalbe nadležan je Savet za štampu. Akademija DW i Savet zajednički hoće da zaštite etičko novinarstvo.

Jedan 13-godišnjak je u jednoj srpskoj školi sprečen da se ubije nožem. Otac ga je, kako je dečak rekao policiji, više puta seksualno zlostavljao. Policija je posle toga pritvorila njegovog oca.

Taj događaj je za srpsku bulevarsku štampu bio kao poručen. Jedna reporterka je do u detalje opisivala gde je i kako otac zlostavljao sina. Šokirana majka je rekla da ništa nije primetila. Navedeni su njihovi inicijali, a u gradiću sa nešto manje od 20.000 stanovnika svi odmah znaju o kome se radi – iako još nema nikakvih dokaza o počinjenom krivičnom delu.

Brojna kršenja novinarskog kodeksa

Žalbena komisija srpskog Saveta za štampu zaključila je da je dotični bulevarski list višestruko prekršio novinarski kodeks: učesnike je bilo lako identifikovati, njihova privatna sfera je narušena. Osim toga, teška situacija jednog maloletnika je iskorišćena da bi bila lansirana senzacionalna priča, a detaljni opisi su bill kršenje zabrane pornografije.

Retka je pojava da Žalbena komisija Saveta za štampu i goni takav slučaj. Samo mali deo kršenja novinarskog kodeksa se uopšte prijavljuje – prošle godine je bilo oko 100 takvih slučajeva.

Pri tome je Savet pukim praćenjem pisanja osam nadregionalnih novina tokom samo šest nedelja izbrojao više od 4.700 povreda kodeksa.

Otpor vlasnika medija

„Veliki broj medija i posebno bulevarskih medija izveštava ne obazirući se na etičke i profesionalne standarde“, kaže Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu: „Neki vlasnici medija čak ne daju da iko stavi pod lupu njihovo izveštavanje.“

Devet godina po osnivanju Saveta za štampu, ta institucija i dalje mora da se bori sa velikim otporima. Doduše, njeni nosioci su dva udruženja novinara, UNS i NUNS, kao i organizacije Asocijacija medija i LokalPress. No, ona je finansijski na tankom ledu. Tokom proteklih meseci, njen rad je zato bio u velikoj meri osujećen. Normalno finansiranje je na vidiku – ali tek od 2019. godine.

Pečat kvaliteta

Od početka avgusta, Akademija DW podržava srpski Savet za štampu. Za Klausa Damana, menadžera Akademije za Srbiju i Zapadni Balkan, nije važno samo da se obezbedi normalan rad Saveta za štampu do kraja godine: „Ideja je da se etički i profesionalni standardi etabliraju kao neka vrsta pečata kvaliteta. Po načelu: ove novine se pridržavaju novinarskog kodeksa, znači, one su visokog kvaliteta. Ta informacija je nešto što zanima kupce i korisnike.“

O tome se diskutuje s menadžerima medija, ali važno je da se zainteresuje i javnost. Planiraju se radionice sa učenicima, studentima i predstavnicima nevladinih organizacija. Oni treba da nauče da prepoznaju kada je prekršen novinarski kodeks, i da nauče kako se podnosi odgovarajuća žalba.

Slučaj pomenutog 13-godišnjaka pokazuje da srpski bulevarski mediji ne haju mnogo za takve stvari. „Cilj Saveta ta štampu jeste da se pokaže da je medijska industrija spremna da štiti građane od neodgovornih medija i neetičkog i neprofesionalnog izveštavanja“, kaže Gordana Novaković.

(Dojče vele)

Print Friendly, PDF & Email