CINS: Tanjug dobio od PKS kameru od 1,5 miliona dinara

Vlada je 3. novembra 2015. godine donela Odluku o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga. Agencija je ipak nastavila da posluje.

03. Sep 2018

Reading Time: 2 minutes

Novinska agencija Tanjug dobila je od Privredne komore Srbije 1.435.000 dinara za kameru najnovije generacije, preneo je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Prema navodima CINS, novac je dat za kameru najnovije generacije i prateću opremu, među kojom su laptop, stativ, torba, montažna jedinica i dodatak za server.

Donacija je Tanjugu uplaćena 21. juna 2018. godine po osnovu ugovora koji su potpisali Privredna komora Srbije i Tanjug u cilju “kvalitetnijeg praćenja i aktivnog izveštavanja o važnim društveno-ekonomskim događajima u Srbiji”, piše u odgovoru koji je PKS uputila CINS.

Navodi se i da Tanjugov ekonomski servis prati teme o aktivnostima Komore i drugih poslovnih asocijacija. Iako nema rešen status, Tanjug je u 2017, poredeći sa prethodnom godinom, uvećao prihode od donacija, dotacija i subvencija, kao i prihode od prodaje proizvoda i usluga, a redovno posluje sa državnim institucijama, organima i javnim preduzećima, naopominje CINS.

Tokom 2016. godine, ta novinska agencija je od donacija, dotacija i subvencija dobila tri miliona dinara, dok je taj iznos u 2017. povećan na 4.350.000 dinara. Priliv novca po ovom osnovu bio je do 48 puta veći kada je država po zakonu subvencionisala Tanjug, pokazuju finansijski izveštaji.

Finansijski izveštaj Tanjuga za 2017. pokazuje da je Agencija te godine uvećala ukupne prihode – sa 112.886.000 dinara u 2016. na 134.625.000 dinara u 2017. godini. Tanjug je za više od 40 odsto povećao prihode od prodaje proizvoda i usluga – sa 86.542.000 dinara u 2016. na 122.866.000 dinara u 2017.

Za prihode Tanjuga delom su zaslužne i pojedine državne institucije koje su nastavile da isplaćuju novac Agenciji, tako što su sklapale različite komercijalne ugovore i nakon što je 31. oktobra 2015. prestao da važi Zakon o Tanjugu. Od tada do 15. juna 2018.

Agenciji je isplaćeno 117.628.222 dinara državnog novca, od čega 40.838.064 dinara po osnovu komercijalnih ugovora. Ostatak novca dat je za gašenje Tanjuga.

Posle dve neuspele prodaje u okviru privatizacije državnih medija, Tanjug je trebalo da prestane da radi, a Vlada je 3. novembra 2015. godine donela Odluku o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga. Agencija je ipak nastavila da posluje.

(N1)

Print Friendly, PDF & Email