Sejdinović: Državni novac za poslušne medije da bi bili sredstvo za oglašavanje vlasti

"Očekujemo da se čitav konkurs detaljno preispita i da se problematične odluke ponište"

03. Aug 2018

Reading Time: 2 minutes

Ovogodišnji konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje medijskih sadržaja na meti je oštrih kritika stručne javnosti u Srbiji. Novinarska i medijska udruženja traže ispitivanje sumnji da su sredstva dodeljivana suprotno proceduri, da firme koje su dobile novac ne ispunjavaju sve potrebne uslove, da su za proizvodnju medijskih sadržaja registrovane pred zaključenje konkursa, a da je upitna i stručnost članova komisija za ocenu prijavljenih projekata.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović za “Zašto?” objašnjava zbog čega su njegovo, i još nekoliko novinarskih i medijskih udruženja uputili protestno pismo Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Srbije.

Zloupotrebe konkursa

Tražimo da se pod hitno preispitaju one dodele sredstava građana koje su u javnosti već dovedene u sumnju jer postoji mogućnost da su podnosioci projekata zloupotrebili i autorska prava, i sam konkurs kako bi došli do sredstava. Iako je i ranijih godina bilo problema prilikom dodele sredstava, ove godine se katastrofalno loša praksa u sferi konkursnog sufinansiranja sa lokalnog nivoa prebacila i na republički. Novac građana dodeljivali su predstavnici nereprezentativnih udruženja, a oni koji su odlučivali očigledno su bili predstavnici vlasti. Očekujemo da se čitav konkurs detaljno preispita, da se vidi kome je otišao novac i da se problematične odluke komisija, a bilo ih je mnogo, ponište. A novac, koji je bio usmeren u tom pravcu, da se upotrebi da bi se ponovo raspisao konkurs.

Ključni problemi

Prvi problem je da se novac ne dodeljuje za javni interes u sferi javnog informisanja, kako je to Zakonom definisano, nego se dodeljuje onim medijima koji taj novac koriste da bi vršili neku vrstu propagande vlasti ili da bi bili sredstvo za oglašavanje vlasti. Drugi vid problema je da se dešavaju procesi koji imaju elemente korupcije, odnosno da se putem konkursa ne finansiraju medijski sadržaji, nego da pojedine firme koje su konkurisale za medijske projekte služe kao perionice novca.

Nenadležno Ministarstvo

Iz Ministarstva su stigli odgovori da oni nisu nadležni, odnosno da oni ne mogu da menjaju odluke koje su stručne komisije donele. Konkurs je od početka bio problematičan i relevantna medijska i novinarska udruženja su odbila da učestvuju u stručnim komisijama, jer su u njima bili predstavnici fantomskih udruženja, koji su u prethodnom periodu pokazali da ne rade u javnom interesu, nego u interesu vlasti i medija povezanih sa vlašću.

Rezolutni zahtevi

Ovo se podudara sa deklarativnom spremnošću Vlade Srbije da razgovara o aktuelnim problemima na medijskoj sceni, i dešava se uporedo sa izradom medijske strategije. Bilo bi važno da u narednom periodu novinarska i medijska udruženja pošalju Vladi jasan signal da je apsolutno neprihvatljivo da sa jedne strane pregovaramo i dajemo legitimitet Vladi, a da se sa druge strane novac građana dodeljuje na ovaj način. Po mom mišeljenju, udruženja moraju da budu rezolutnija, tražeći da se rešavaju aktuelni problemi na medijskoj sceni.

(Radio Slobodna Evropa)

Print Friendly, PDF & Email