Tanjug krije koliko duguje državi

Danas je od Tanjuga zatražio informacije o njihovim dugovanjima po osnovu neplaćenih poreza prema nadležnim državnim organima.

22. Jun 2018

Reading Time: 2 minutes

Novinska agencija „Tanjug“, koja ne samo da posluje iako postoji odluka o njenom gašenju iz 2015. godine, već i zarađuje milione od raznih državnih organa, krije podatak o tome koliko novca duguje upravo državi na ime različitih neizmirenih poreskih obaveza.

Zbog toga što novinska agencija Tanjug, koja i dalje posluje kao javno preduzeće, nije u zakonskom roku odgovorila na zahtev Danasa da dostavi podatke o svojim dugovanjima prema državi, uputili smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Danas je od Tanjuga zatražio informacije o njihovim dugovanjima po osnovu neplaćenih poreza prema nadležnim državnim organima na gradskom i republičkom nivou, ali i podatke o tome kojom imovinom, na koji način i po kom osnovu raspolažu.

Povod za sva ova pitanja bili su nejasni uslovi pod kojima je agencija Tanjug založila vredna umetnička dela u korist Grada Beograda kako bi odložila plaćanje poreskog duga od 5,7 miliona dinara. Ovaj dug nastao je za korišćenje državnog zemljišta, izvestio je CINS, otkrivši pritom da Tanjug ima pravo na korišćenje njiva i objekata u beogradskim opštinama Čukarica i Zemun. Kako javno preduzeće Tanjug može da poseduje imovinu – koristi državno zemljište, i daje u zalog umetnička dela, još uvek nije jasno.

S druge strane, Tanjug je za sve vreme od kada je trebalo da bude ugašen, samo od komercijalnih ugovora sa državnim institucijama, koje dobija po povlašćenim uslovima, zaradio više od 114 miliona dinara, otkrio je CINS.

U dugove agencije Tanjug, koja je 2016. godinu završila sa gubitkom od 51,3 miliona dinara, sada se ubraja i onaj za porez na imovinu od oko 5,7 miliona dinara, zbog čega je Tanjug založio umetničkih dela. A o tome da li će Tanjug morati da otkrije preostala dugovanja, odlučivaće Poverenik.

Gajović: „Nema uslova za gašenje“

Državni sekretar za informisanje Aleksandar Gajović ranije je rekao za Danas to ministarstvo ne vodi nikakvu evidenciju o dugovanjima Tanjuga jer ova agencija posluje po tržišnim principima i ne finansira se iz budžeta Republike Srbije. On je istakao i da se „uslovi za faktičko gašenje Tanjuga pravno i zakonski nisu stekli“ još uvek. Što se tiče razrešenja tog statusa, on dodaje da su „neki stavovi u tom smislu sadržani u dokumentu Strategije razvoja sistema javnog informisanja, čija se javna rasprava očekuje“.

(Danas)

Print Friendly, PDF & Email