Direktorka TV Kanal 9 iz Novog Sada počela štrajk glađu

“Dođite kod nas da gladujemo zajedno, to je jedino što nam je ostalo da vam ponudimo”

21. May 2018

Reading Time: 3 minutes

Direktorka Televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović danas je započela štrajk glađu, nakon što je Preduzeće emisiona tehnika i veze (ETV) 18. maja, posle 20 godina postojanja, ugasilo signal Kanala 9, zbog duga.

“Ovo je izgleda jedini način. U ovoj državi mi imamo samo obaveze i nemamo nikakva prava, a država ima sva prava i nikakve obaveze. Posle pet inspekcijskih kontrola, dve krivične prijave, paljenja zgrade naše televizije, sada nam je ETV ugasio signal sa Crvenog Čota. Neću da dozvolim da nas ugase u tišini”, poručila je Maja Pavlović u pismu u kojem je javnost obavestila da je započela da štrajkuje glađu.

Dodala je da Kanal 9 traži od države da im plati ono što je dužna. “Ne mogu da dozvolim da nas ugase zbog našeg duga, a da se njihov ne računa”, poručila je Maja Pavlović.

Podsetila je da je TV Kanal 9 još 2015. godine podneo tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Rešenja Regulatornog tela za elektronske medije, uz ocenu da je lokalnim televizijama nezakonito, bez ikakvog prava glasa, oduzeta lokalna i dodeljena regionalna frekvencija.

“Naknada koja im je konkursom 2008. godine određena i garantovana 16 godina, u sedmoj godini je udesetostručena, stub za predajnik koji su morali da sazidaju prilikom dobijanja dozvole, sada mogu da bace u đubre, jer je država u sedmoj godini važenja dozvole odlučila da odredi potpuno drugačija pravila”, navela je Maja Pavlović i dodala da do danas nije doneta presuda u tom predmetu.

Podsetila je i da je TV Kanal 9 2015. godine pokrenuo prekršajne postupke protiv direktora javnih preduzeća koja im nisu dostavljala informacije od javnog značaja, ali Kanalu 9 nisu ni dodeljeni ni isplaćeni troškovi koje je zbog postupaka imao, iako su direktori oglašeni krivim ili su postupci, zbog neažurnog rada suda, zastareli.

Podsetila je i da je TV Kanal 9 još 2014. godine pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti tarife SOKOJ-a, kojom je određeno da lokalne i regionalne TV stance plaćaju istu minimalnu autorsku naknadu kao i lokalne i regionalne radio stanice, za isto područje, za isti broj stanovnika, iako radio stanice imaju iste ili čak veće prihode od TV stanica, iako svi znaju da za radio stanice muzika ima daleko veći značaj, ali ni taj postupak do danas nije meritorno rešen.

Maja Pavlović je navela da je TV Kanal 9 2015. godine pokrenuo Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Tarife OFPS, uz ocenu da nije ni zakonito, ni u skladu sa Ustavom, da TV stanice plaćaju četiri puta veću minimalnu autorsku naknadu od radio stanica, ali ni taj postupak do danas nije meritorno rešen.

Dodala je da je pre godinu i po dana pokrenut i postupak zbog nezakonitog preuzimanja Udruženja Asocijacija elektronskih medija Vojvodine (AEMV), čiji su predstavnici redovni članovi komisija za dodelu sredstava medijima, ali postupak “nije ni blizu završetka”.

Navela je i da po žalbi TV Kanal 9, zbog kojeg im je poreska inspekcija 2016. godine, “po ekspresnom postupku” već skinula sa računa 250.000 dinara, još uvek nije doneta drugostepena odluka.

“A u postupcima koji se pokreću protiv nas se donose i presude protiv nas po šablonu. Ja ne znam gde da izmislim novce, kada imamo samo obaveze a od prihoda ni traga”, ocenila je Maja Pavlović

Prema njenim rečima, na konkursima na kojima su godinama njihovi projekti dobijali podršku, sada su nepodobni, banke im ne odobravaju kredite jer su svrstani u rizičnu grupu zajedno sa udruženjima građana i kockarnicama, lokalni i regionalni mediji u Srbiji nemaju pristupe većim marketinškim agencijama.

“Pa kako da zaradimo 500.000 dinara mesečno, samo za takse državi, pa onda još za plate i troškove? Pa član 91 Ustava Srbije određuje da porezi i druge dadžbine moraju da se zasnivaju na ekonomskoj moći obveznika! Što se ja više trudim da opstanemo, to više propadamo”, kazala je Maja Pavlović.

Dodala je da joj je jedna sudija Prekršajnog suda preko prijatelja poručila da je morala da donese odluku, za koju i sama zna da je nezakonita, jer je dobila takav “nalog”.

“Jedna od inspektorki koja nam je bila u kontroli nam je rekla da radimo sve po zakonu, ali da je dobila zadatak da nas kazni, po svaku cenu, kao utehu nam navodi da ćemo imati prava da se žalimo, ali, naravno, žalba ne zadržava izvršenje”, navela je Maja Pavlović.

Pozvala je i kolege i građane da podrže zahteve TV Kanal 9, jer se suočavaju sa istim problemima. “Dođite kod nas da gladujemo zajedno, to je jedino što nam je ostalo da vam ponudimo”, poručila je Maja Pavlović.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email