Apel NUNS-a: Pomozite da platimo sudske troškove

NUNS mora da plati više od 650.000 dinara sudskih troškova koji trenutno ugrožavaju redovno funkcionisanje pa čak i opstanak NUNS-a.

02. Mar 2018

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije prinuđeno je da Udruženju novinara Srbije na ime sudskih troškova isplati više od 650.000 dinara. Zato pozivamo članove Udruženja, građane, nevladine organizacije i preduzeća da u skladu sa mogućnostima pomognu kako bismo izmirili ovu nenadanu i za nas veoma ozbiljnu finansijsku obavezu koja ugrožava redovno funkcionisanje pa čak i opstanak NUNS-a.

Urgentna novčana obaveza posledica je odluke Vrhovnog kasacionog suda da poništi i preinači pravosnažnu presudu Apelacionog suda da su NUNS i UNS zajednički vlasnici zgrade Doma novinara u Resavskoj ulici u Beogradu. Istom presudom Apelacionog suda UNS je obavezan da NUNS-u isplati troškove parničnog postupka u iznosu od 412.187,50 dinara, što je UNS tada i učinio.

UNS je na presudu Apelacionog suda uložio zahtev za reviziju Vrovnom kasacionom sudu koji je poništio i preinačio pravosnažnu presudu Apelacionog suda i praktično UNS proglasio jedinim vlasnikom Doma novinara. Takva odluka automatski je proizvela obavezu NUNS-a da UNS-u vrati pomenuti iznos od 412.187,50 dinara, kao i zatezne kamate u približnom iznosu od 250.000 dinara.

Izvršni odbor NUNS-a ponavlja stav da Dom novinara pripada svim novinarima u Srbiji.

Pred Apelacionim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje po drugom tužbenom zahtevu NUNS-a o utvrđivanju prava susvojine u delu od jedne polovine sporne nepokretnosti.

Pozivamo na solidarnost putem finansijske pomoći koja se može uplatiti na sledeći način:


Instrukcije za uplatu donacije/pomoći

Ime primaoca donacije: Nezavisno udruženje novinara Srbije
Adresa primaoca donacije: Resavska 28/II, Vračar, 11000 Beograd, Srbija
Banka primaoca donacije: Raiffeisen banka AD, Beograd, RS
Dinarski račun: 265-1010310000566-62
Poziv na broj: 01/2018
Šifra plaćanja: 187/287 – donacije i sponzorstva
Devizni račun (IBAN): RS35265100000009979411
SWIFT za devizna plaćanja: RZBSRSBG
Šifra plaćanja: 767 – donacija


Izvršni odbor NUNS-a
U Beogradu 2. marta 2018.

Print Friendly, PDF & Email