TV Kanal 9: JKP nam nije odgovorilo ni na jedan zahtev, Prekršajni sud ih nagradio

"Mi kao medij šest meseci nismo mogli da dobijemo od ovog preduzeća nijednu informaciju na koju smo, po zakonu, imali pravo. Nismo mogli da radimo svoj posao... I na kraju ispada da smo mi zloupotrebljavali pravo!?”

07. Feb 2018

Reading Time: 2 minutes

Direktorica Televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović uputila je pismo Povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću u kojem ga je obavestila da je Prekršajni sud u Novom Sadu doneo “skandaloznu” presudu povodom prekršajnih prijava koje je Kanal 9 podnosio protiv Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje nije odgovorilo ni na jedan zahtev za pristup informacijama koje je ta televizija slala u periodu od šest meseci.

“Naime, iza svega stoji da je ovo preduzeće donelo odluku da našoj medijskoj kući ne dostavlja nikakve informacije jer nisu bili zadovoljni načinom na koji smo izveštavali o tadašnjem predsedniku Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove Vladimiru Jeliću. Zbog toga smo mi, doslovno se pridržavajući zakona a u želji da dokažemo da je Srbija pravna država, svaki put kada organ javne vlasti nije postupio po zakonu, pokretali prekršajni postupak”, navela je u saopštenju za javnost direktorica Kanala 9 Maja Pavlović.

Prema njenim rečima, Prekršajni sud u Novom Sadu je, međutim, objedinio 107 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u JKP Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada

Sud je konstatovao da je vođenje postupka po 44 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zastarelo, odgovorno lice je oglašeno krivim po 66 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a pošto je sud zaključio da se radi o prekršaju u produženom trajanju, osudio je okrivljeno odgovorno lice direktora JKP Vodovod i kanalizacija na plaćanje jedinstvene kazne u iznosu od 50.000 dinara, navela je Maja Pavlović.

Dodala je da je rešenjem o troškovima osuđeni obavezan da Kanalu 9 plati 167.250,00 dinara, jer je Apelacioni prekršajni sud zaključio da je Kanal 9 svih 107 postupaka trebalo da pokrene jednim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka i da bi priznavanjem troškova za pisanje svih 107 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, iako ih je toliko bilo, to predstavljalo “zloupotrebu prava”.

“Pa, ko je u ovom postupku zloupotrebljavao i kršio pravo? Da li je to medij ili odgovorno lice u pravnom licu? Mi kao medij šest meseci nismo mogli da dobijemo od ovog preduzeća nijednu informaciju na koju smo, po zakonu, imali pravo. Nismo mogli da radimo svoj posao… I na kraju ispada da smo mi zloupotrebljavali pravo!?”, navela je Maja Pavlović.

Ona je ocenila da se na taj način u potpunosti obespredmećuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a organima javne vlasti se šalje jasna poruka da se kršenje zakona isplati i da nije skupo.

Zatražila je od Rodoljuba Šabića savet kako da postupe u ovoj situaciji.

“Da je Prekršajni sud doneo odluku da odgovorno lice mora da plati kaznu od 5.000 din puta 107 predmeta odnosno 535.000 dinara i da nadoknadi oštećenom bar 107 puta 25.500 dinara za svaki podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno 2.728.500, koliko je zahteva za pokretanje prekršajih postupaka de fakto napisao advokat oštećenog, a na koji novac advokat oštećenog ima po zakonu pravo i koji iznos oštećeni duguje svom advokatu, odgovorno lice u pravnom licu bi i te kako razmislilo da li će sledeći put kršiti zakon”, navela je Maja Pavlović.

Prema njenim rečima, oštećeni nije dobio informacije od Vodovoda i kanalizacije i nije mogao da objavi vest, a pored toga trpi i nenadoknadivu štetu jer mu je sud priznao pravo na naknadu troškova u iznosu od 167.250 dinara, a preostali iznos koji treba da plati svom advokatu u iznosu od 2.561.250 dinara će morati sam da zaradi na nekom drugom mestu.

“Jedini zaključak je da se ne isplati raditi po zakonu. Mnogo je isplativije kršiti zakon. Ovo je očigledan primer kako država upropaštava medije, a štiti svoje činovnike”, ocenila je Maja Pavlović.

(Autonomija) 

Print Friendly, PDF & Email