NDNV kandidovao predstavnike OCD-a u republičke komisije za ocenu medijskih projekata

NDNV se nada da će, za razliku od prošle godine, Ministarstvo prepoznati značaj učešća predstavnika OCD-a u ovom procesu.

23. Feb 2018

Reading Time: 2 minutes

Kao organizacija koja ima zakonsko pravo da predlaže članove stručnih komisija za vrednovanje medijskih projekata, Nezavisno društvo novinara Vojvodine je i ove godine (kao što je to učinilo i prošle) za članove konkursnih komisija Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije predložilo predstavnike organizacija civilnog društva koji će – u slučaju da budu imenovani – raditi u potpunosti autonomno, zastupajući građane i njihove interese u sferi javnog informisanja.

NDNV se nada da će, za razliku od prošle godine, Ministarstvo u punoj meri prepoznati značaj učešća predstavnika OCD-a u ovom procesu, odnosno osoba koje će, pre svega, biti zastupnici građana i braniti javni interes u medijskoj sferi iz polja svoje ekspertize.

NDNV je u komisije predložio ličnosti značajnog iskustva, visokih moralnih atributa, koji su svojim angažmanom nedvosmisleno potvrdili da su borci za javni interes, a koji pritom imaju i potrebno medijsko znanje za ocenu kvaliteta, odnosno vrednovanje programskog sadržaja, izvodljivosti i održivosti predloženih projekata.

NDNV će – zajedno sa drugim reprezentativnim novinarskim i medijskim udruženjima – sa izuzetnom pažnjom posmatrati izbor komisija za sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja na republičkom nivou, i oštro će reagovati ukoliko one budu ličile na ono što se dešava na nižim nivoima vlasti, gde su komisije uglavnom sačinjene od predstavnika nereprezentativnih i fantomskih udruženja koji su međusobno i sa vlastima interesno povezani i koji do karikaturalnosti izigravaju medijske zakone i podzakonska akta.

U republičke komisije, NDNV je predložio Ljiljanu Spasić (Građanska akcija Pančevo), Aleksandra Popova (Centar za regionalizam), Maju Stojanović (Građanske inicijative), Đorđa Pavićevića (Centar za primenjene evropske politike), Aleksandru Đurić Bosnić (Centar za interkulturnu komunikaciju), Natašu Govedaricu (Forum ZfD), Fahrudina Kladničanina (Akademska inicijativa Forum 10) i Dragoslavu Barzut (LGBT organizacija Da se zna!).

NDNV će svoje kandidate predložiti u okviru liste kandidata Koalicije novinarskih i medijskih udruženja.

Novi Sad, 23. februar 2018.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Print Friendly, PDF & Email