Građanska Vojvodina: Povući radnu verziju teksta Ustava Srbije

Umesto da ide ka stvaranju uslova i garancija za nezavisnost pravosuđa, ovaj radni tekst ugrožava autonomiju pravosudne vlasti.

07. Feb 2018

Reading Time: 2 minutes

Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina zahteva da Ministarstvo pravde odmah povuče radnu verziju teksta Ustava Srbije o kojoj se vode javne konsultacije, jer ona predstavlja značajan korak unazad u odnosu na aktuelni, i sam višestruko manjkav, najviši pravni akt zemlje.

Građanska Vojvodina podseća da je prema Akcionom planu za poglavlje 23 proceduru promene Ustava trebalo već odavno okončati, a da je cilj ove ustavne reforme bio, po ovom dokumentu – povećanje nezavisnosti pravosuđa, odnosno onemogućavanje zakonodavne i izvršne vlasti da vrši uticaj na pravosudnu.

Umesto da ide ka stvaranju uslova i garancija za nezavisnost pravosuđa, ovaj radni tekst ugrožava autonomiju pravosudne vlasti, koja predstavlja jedno od osnovnih načela vladavine prava, i jača poziciju izvršne i zakonodavne vlasti. Prema rečima pravnih eksperata, radnu verziju amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije nije moguće redigovati već se posao mora vratiti na početak.

Izmene Ustava su nažalost simbol “napretka” Srbije ka EU: dok se – doduše sa zakašnjenjem – formalno ispunjavaju preuzete evropske pregovaračke aktivnosti, dotle se ostvaruju sasvim suprotni ciljevi, i mi kao država i društvo sve dublje tonemo.

Građanska Vojvodina ukazuje da juče predstavljena Strategija za proširenje EU pred Srbiju i ceo Zapadni Balkan stavlja vladavinu prava i slobodno sudstvo kao ključne zadatke – pored normalizacije međusobnih odnosa, poštovanja ljudskih prava i medijskih sloboda i razvoja tržišne ekonomije – i da tu neće biti ublažavanje uslova.

Koalicija Građanska Vojvodina, koja je nastala na oštrom protestu protiv sadržine i načina donošenja aktuelnog Ustava – smatra da je on generator brojnih političkih i društvenih devijacija i da je neophodno pokrenuti postupak za donošenje novog najvišeg pravnog akta zemlje, ali nikako na način kako to radi aktuelna vlast.

Neprihvatljivo je takođe da on bude posledica zakulisnih međupartijskih dogovora, kao što je to bio prethodni.

Ustavne promene moraju biti u skladu sa najvišim standardima EU, uz učešće najznačajnijih pravnih eksperata i široku, inkluzivnu javnu raspravu. One moraju voditi ka uspostavljanju funkcionalne države kroz jačanje vladavine prava, institucionalnog sistema, onemogućavanje autokratije, poštovanje ljudskih prava, ali i kroz proces decentralizacije i regionalizacije zemlje.

Građanska Vojvodina

7. februar 2018.

Građansku Vojvodinu čine:
Centar za regionalizam
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Građanska akcija Pančevo
Zelena mreža Vojvodine
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za interkulturnu komunikaciju
Vojvođanski građanski centar
Centar građanskih vrednosti Subotica

Print Friendly, PDF & Email