Sejdinović: Odgovor Ane Brnabić na zahteve – podsmevanje novinarima i medijima

"Zna se gde se nalaze vladari svega, pa i medijske scene - u kabinetu predsednika i u paralelnim, da ne kažem paravojnim strukturama moći”

22. Dec 2017

Reading Time: 2 minutes

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović izjavio je danas da odgovori predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić na zahteve Grupe za slobodu medija predstavljaju “zjapeću prazninu” i “podsmevanje” nezavisnim medijima i novinarima.

“Odgovori premijerke Brnabić na ključna pitanja medijske scene predstavljaju zapravo zjapeću prazninu – red opštih mesta, red prepričavanja propisa, red političke demagogije, red neistina. Jedini delovi gde ima života jesu oni u kojim se ona zapravo podsmeva nezavisnim medijima i novinarima, i u tom smislu možda se čak može reći da ima smisla za humor”, rekao je Sejdinović.

On je ocenio da je iz odgovora više nego jasno da je “cirkus” sa razgovorom sa predstavnicima organizacija okupljenih u neformalnu Grupu za slobodu medije bio namenjen isključivo predstavnicima međunarodnih institucija, i da tu nikada nije bilo volje da se nešto suštinski menja.

“A čak i da je bilo volje, veliko je pitanje da li bi premijerka i ‘njen tim’ uopšte nešto mogli da učine, jer se zna gde se nalaze vladari svega, pa i medijske scene – u kabinetu predsednika i u paralelnim, da ne kažem paravojnim strukturama moći”, kazao je Sejdinović.

Dodao je da veruje da novinarska i medijska udruženja moraju da koriste sva raspoloživa institucionalna sredstva da bi se izborili za svoja ustavna prava, ali praksa pokazuje da se svaka saradnja sa državom završi ponižavanjem nezavisnih medija i novinara.

Grupa za slobodu medija predala je 14. novembra zahteve premijerki Ani Brnabić, u kojima od Vlade Srbije traže da se zaustave i istraže svi napadi na novinare, da se zaustavi rad na Medijskoj strategiji, da se razreše članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, da se ugasi agencija Tanjug, da se obezbede mehanizmi za nezavisnu uređivačku politiku javnih medijskih servisa.

Grupa za slobodu medija zahteva i da država kontroliše na koji način se raspoređuju sredstva namenjena sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa, da se poboljša radni položaj novinara kroz striktnu primenu Zakona o radu, da Vlada Srbije obezbedi izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koja nisu izvršena, piše u saopštenju za javnost.

Grupa za slobodu medija zahteva i da se dosledno uredi oglašavanje državnih organa i drugih organa vlasti, zatim da Ministarstvo pravde formira nezavisnu komisiju za izradu evidencije i analizu sudskih postupaka protiv izdavača medija, urednika i novinara, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i da Vlada Srbije usvoji dodatne podsticajne mere i olakšice štampanim medijima i regionalnim i lokalnim medijima i da razmotri mogućnost utvrđivanja obaveznog procenta izdvajanja iz budžeta lokalnih samouprava za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja.

Grupa za slobodu medija je ocenila da su u Srbiji političkim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizičkim pritiscima na medije i novinare ozbiljno ugrožene medijske slobode, a da se mediji i novinari koji drže do profesionalnih i etičkih standarda i rade u interesu građana i javnosti kontinuirano diskriminišu i diskredituju od strane predstavnika vlasti i najviših državnih funkcionera.

Dodali su da se u oblasti javnog informisanja ne sprovode zakoni i krše profesionalne i etičke norme i ocenili da su državne institucije neefikasne u zaštiti sigurnosti novinara i slobode medija, a da neke od njih i ugrožavaju prava medija i novinara.

Grupa za slobodu medija je ocenila da stalno pogoršavanje situacije u oblasti slobode medija ugrožava demokratske procese u društvu, medijski pluralizam, kao i pravo na dijalog o bilo kojem važnom političkom i društvenom pitanju.

(Autonomija) 

Print Friendly, PDF & Email