NDNV: Pravila o postupanju u slučajevima napada na novinare ugraditi u zakon

Ugrađivanje tih pravila u zakone predstavljalo bi bolju garanciju da će se u potpunosti i efikasno primeniti Sporazum.

17. Dec 2017

Reading Time: 2 minutes

Medijski eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) zatražili su od zakonodavaca u Srbiji da Pravila za hitno postupanje u slučaju napada na novinare, koja su predviđena Sporazumom o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, podignu na zakonski nivo.

Oni su ocenili da bi ugrađivanje tih pravila u zakone predstavljalo bolju garanciju da će se u potpunosti i efikasno primeniti Sporazum, jer je to osnovni preduslov da se novinari ohrabre da prijavljuju brojne pretnje i da se na taj način dodatno unapredi proces vraćanja međusobnog poverenja između novinara i medija sa jedne, i institucija nadležnih za procesuiranje slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara, sa druge strane, navodi se u publikaciji “Novinari između slobode i odgovornosti”, koju je danas objavio NDNV.

Taj Sporazum su krajem prošle godine potpisali predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a Srbije i novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija, ali je nedavno većina udruženja zamrzla svoj status u Radnoj grupi, jer su nezadovoljni sprovođenjem Sporazuma.

Eksperti NDNV-a su dodali da je potrebno unaprediti efikasnost Stalne radne grupe za bezbednost novinara kroz uspostavljanje pozicije tehničkog koordinatora, zatim uspostaviti operativnu podršku u MUP-u koja bi bila dostupna novinarima u hitnim situacijama, kao i precizno definisati koja se krivična dela učinjena na štetu novinara, a u vezi sa poslom koji obavljaju, ubrajaju u kategoriju krivičnih dela kojima se Stalna radna grupa bavi.

Prema njhovim rečima, potrebno je ujednačiti prakse u postupanju nosilaca pravosudnih funkcija u procesuiranju slučajeva napada, pretnji i zastrašivanja, a neophodno je da se preduzmu mere kako bi napadi, pretnje i drugi oblici ugrožavanja medijskih sloboda, odnosno novinara i drugih medijskih aktera, bili praćeni adekvatnim i efikasnim istragama i sudskim postupcima.

Dodali su da je neophodno da se precizno definišu interne procedure funkcionisanja, odnosno da se usvoji Pravilnik o radu Stalne radne grupe, kako bi ona uspešno funkcionisala i kako bi njen rad dao rezultate.

Preporučili su i da se organizuju zajedničke obuke sudija i novinara, u cilju boljeg međusobnog upoznavanja dve profesije i uspostavljanja višeg stepena razumevanja i poverenja.

Ocenili su da bi podnošenje tužbe za naknadu štete protiv medija trebalo usloviti prethodnim obraćanjem radi mirnog rešenja spora, dok bi prilikom odmeravanja visine naknade štete trebalo voditi računa i o tome da li bi visina dosuđene naknade štete ugrozila dalji rad medija, a prilikom donošenja presude kao dokaze u razmatranje treba uzeti i odluke Komisije za žalbu Saveta za štampu u vezi sa tuženim medijem.

Kada je reč o tužbama protiv medija po Zakonu o autorskim i srodnim pravima, eksperti NDNV-a su ocenili da je potrebno inicirati pregovore između udruženja novinara i fotografa radi usaglašavanja cenovnika.

Publikacija “Novinari između slobode i odgovornosti” nastala je u okviru projekta „Medijske slobode i sudska praksa“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja.

U njoj se navode i statistike o postupcima koji se protiv medija vode na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i o krivičnim prijavama za ugrožavanje bezbednosti novinara.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email