Uručene medijske nagrade za toleranciju

Značaj medija u promociji ljudskih prava.

15. Nov 2017

Reading Time: 2 minutes

U Beogradu su danas povodom Međunarodnog dana tolerancije, 16. novembra, uručene godišnje medijske nagrade koju dodeljuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

U kategoriji onlajn i štampanih medija nagrade za toleranciju dobili su Jelena Jorgačević Kisić iz nedeljnika “Vreme”, Nadežda Budimirović sa portal Kruševasgrad.rs, Marjana Stevanović iz lista “Danas” i Milica Stojanović iz CINS-a.

U kategoriji TV priloga nagrađeni su Tamara Tankosić iz Radio-televizije Srbije i Nikola Radišić sa TV N1, a u kategoriji TV i radio reportaža Jovana Polić iz TV produkcija JSP, Mirjana Marić Veličković, Ivana Predić i Tatjana Marin sa portala 013 info i Mirela Veljović iz TV Forum.

Na skupu povodom Međunarodnog dana tolerancije poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je postignut napredak na polju učešća žena u političkom i javnom životu Srbije.

Ona je dodala da 24 odsto građana Srbije smatra da su rukovodeća mesta rezervisana za muškarce, a da žena treba da bude dobra domaćica, ali da to nije “specijalitet” samo Srbije.

Poverenica je rekla da je žena u politici uzor i glas “svih žena koje slušajući nju shvataju da imaju šta da kažu”.

“Zapitajte se koliko često čujemo reč lider – proporcionalno tome koliko se ne čuje liderka, a reči su podjednako važne i kada se izgovore i kada se ne izgovore”, rekla je Brankica Janković i dodala je pitanje rodne ravnopravnosti od velikog značaja za sve građane i građanke.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio rekao je da je važno da zaštita rodne ravnopravnosti ostane visoko među prioritetima Srbije.

On je rekao da je Poverenik za ravnopravnost relativno nova institucija, ali da je već stabilna nezavisna institucija koju građani prepoznaju i kojoj se obraćaju kada imaju problem.

Oricio je rekao da je poverenica prepoznala značaj medija u promociji ljudskih prava.

Pomoćnica poverenice Tatjana Jokanović predstavila je rezultate istraživanje “Rodna ravnopravnost na pozicijama odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave” koje je sprovedeno u 151 opštini i gradu.

Rezultati pokazuju da su u samo 12 jedinica lokalne samouprave žene gradonačelnice ili predsednice opština, što je 12 odsto, dok je tek 13,2 odsto na poziciji predsednika lokalne samouprave.

Prema istraživanju, u gradskom veću na četiri muškarca učestvuje jedna žena.

Na poziciji zamenika predsednika Skupštine opštine ili grada je 16,6 odsto žena, dok su žene u većini na pozicijama sekretara (57,6 odato) i zamenika sekretara (68,9 odsto). Među odbornicima je 34,7 odsto žena i 65,3 odsto muškaraca, a kada je reč o načelnicima opštinskih uprava, na toj funkciji je 48 odsto žena.

Na poziciji direktora javnih preduzeća je 83,7 odsto muškaraca dok je u upravnim odborima 49 odsto žena, a u 69,9 odsto opština postoji telo za rodnu ravnopravnost.

Predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht rekla je da cifre iz istraživanja pokazuju da se ne poštuje sopstveni Ustav u kojem piše da su žene i muškarci ravnopravni.

Ona je kazala da očekuje da se time Skupština ozbiljno bavi pred nužne promene Ustava.

Prema njenim rečima, Srbija je daleko od ravnopravnosti žena i muškaraca u javnom i političkom životu, jer je društvo još patrijarhalno i ženama na lokalu jako je teško da obavljaju javne funkcije.

“Suočavamo se sa mizoginim društvom koje na javnoj sceni ne može da podnese ženu. Dosta je bilo kukanja. Moramo da shvatimo šta možemo da uradimo”, rekla je Sonja Liht.

(Beta) 

Print Friendly, PDF & Email