AM i AOM suspendovali učešće u Radnoj grupi za bezbednost novinara

Odluka Tužilaštva da odbaci krivične prijave napada na novinare dovodi u pitanje iskrene namere države da zaštiti novinare i pravo na javno informisanje u Srbiji.

23. Nov 2017

Reading Time: 2 minutes

Asocijacija medija i Asocijacija onlajn medija saopštili su danas da su suspendovali učešće u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, posle odluke Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu da odbaci krivične prijave novinara napadnutih na predsedničkoj inauguraciji i obrazloženja kojim su praktično sami novinari optuženi za pokušaj izazivanja nereda.

U saopštenju se navodi da predstavnici Asocijacije medija i Asocijacije onlajn medija u Stalnoj radnoj grupi neće učestvovati u njenom radu sve dok republički javni tužilac Zagorka Dolovac na sastanku sa svim članovima ne objasni razloge za takvu neprihvatljivu odluku i saopšti mere koje će preduzeti da ona bude poništena.

“Ova odluka dovodi u pitanje iskrene namere države da zaštiti novinare i pravo na javno informisanje u Srbiji”, ukazuju AM i AOM i konstatuju da, posle formiranja Stalne radne grupe sa pripadnicima Tužilaštva i policije, nadležne institucije nisu učinile dovoljno na poboljšanju bezbednosne situacije za novinare u Srbiji.

Posle odluke Tužilaštva, AM i AOM veruju da je bezbednosna situacija gora nego kada su njihovi predstavnici ušli u Stalnu radnu grupu i podsećaju da su i dalje nerasvetljeni ključni slučajevi iz prošlosti, kao i oni koji su se dogodili posle formiranja grupe.

Uprkos naporima koje su u Stalnoj radnoj grupi novinarska i medijska udruženja uložila za uspostavljanje sistema razmene i uskladjivanje informacija o napadima na novinare i efikasno postupanje policije i tužilaštva, efekti njihovog rada su neprimetni i suštinski bez značaja, navodi se u saopštenju.

Takvi će i ostati dok god država ne smogne volje da se efikasno obračuna sa napadačima na novinare, stav je AM i AOM, koji ostaju snažno posvećeni traganju za institucionalnim rešenjem problema bezbednosti novinara.

Asocijacija medija i Asocijacija onlajn medija očekuju da policija i tužilaštvo nastave da izvršavaju obaveze preuzete Sporazumom o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i pojačaju rad u ovoj oblasti, jer smatraju da njihove dosadašnje aktivnosti nisu dale očekivane rezultate, piše u saopštenju.

NUNS, NDNV i ANEM ranije danas zatražili su da se hitno, najduže u roku od deset dana, održi sednica Stalne radne grupe kojoj će prisustvovati i republički javni tužilac Zagorka Dolovac i gde treba da im se pojasne razlozi zbog kojih su odbačene krivične prijave novinara, odgovori na pitnje šta će biti dalji koraci i objasni obrazloženje zbog čega su odbačene prijave.

Oni u naveli da će o daljem statusu u Stalnoj radnoj grupi odlučiti pošto dobiju odgovore na ta pitanja, kao i da do tog sastanka ne vide razloga za ponovo sastajanje radne grupe čiji su članovi.

(Beta)

Print Friendly, PDF & Email