Otvoreno pismo Vukašina Obradovića Poreskoj upravi

"Redakcija je bila tri puta obijana, moj auto je dva puta oštećen, a pretnje su upućivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici."

20. Sep 2017

Reading Time: 4 minutes

Osnivač nedeljnika “Vranjske” Vukašin Obradović, koji ju bolnici zbog štrajka glađu zbog gašenja tog lista, uputio je danas direktorki filijale Poreske uprave u Vranju Slađani Stojanović pismo u kojem je naveo da firma od osnivanja posluje u skladu sa zakonom i transparentno i upitao da li je objavljivanje intervjua sa bivšim direktorom te filijale pre tri meseca razlog inspekcijskih kontrola.

U pismu koje je dostavljeno pisarnici tog poreskog organa, Obradović je naveo da je u februaru “Vranjskim” izdato uverenje da nema neizmirenih obaveza a da je u avgustu počeo inspekcijski nadzor primene propisa iz oblasti radnih odnosa i ugovora o radu.

Nekadašnji predsednik Nezavisnog udruženja npvinara Srbije je dodao da je početkom septembra, istog dana kada je izdat nalog, nedeljnik “Vranjske” posetila inspekcija Poreske uprave da kontroliše poreze i doprinose i da se u dokumentu navodi da “Vranjske” nisu obaveštene o toj poseti jer “postoje razlozi za neodložno postupanje i bojazan da bi obaveštavanje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole”, dok na odgovarajućem mestu u nalogu ti razlozi nisu navedeni.

“Zabrinjava me što su su po objavljivanju intervjua sa bivšim direktorom Poreske uprave, Filijala Vranje pre tri meseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da će Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli u narednom periodu sa zadatkom da nađu nedostatke koje bi kompromitovale poslovanje ‘Vranjskih'”, naveo je on.

Obradović je upitao na osnovu čega je Poreska uprava procenila da postoji potreba za “neodložno postupanje” i koja je to “bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole”, kao i da li je ikada poreska uprave odbila da izda potvrdu tom listu zbog neizmirenih poreskih obaveza.

“Zbog čega se meni, kao vlasniku i direktoru ‘Vranjskih’, već skoro dve godine odbija polovina plate na osnovu toga što je Poreska uprava računala dobit preduzeća, na koji je plaćen porez, kao moj lični prihod? Skrećem pažnju da je na dividende za 2013. plaćen porez na prihod od kapitala. Dokaz o tome da sam prijavio i platio porez na dohodak građana za 2013. godini su odluke Vranjskih o isplati dela dobiti i poreske prijave poreskoj upravi o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala koje Poreska uprava u Vranju poseduje. Da li je u Srbiji dozvoljeno dvostruko oporezivanje ili obračunavanje različitih kategorija poreza na istu šifru osnove i da li je razlog za ovakvo rešenje to što službenici Poreske uprave Vranje nisu uspeli da me pronađu iako između naše dve zgrade nema ni desetak metara?”, upitao je on.

Obradović je rekao da su “Vranjske” postojale 23 godine i da su novinari uprkos pritiscima koje su trpeli nastavljali da rade svoj posao poštujući profesionalne standarde i Etički kodeks novinara Srbije i da u poslednjih par godina predstavnici lokalni vlasti nisu tražili demanti, niti su Vranjske bile tužene zbog svog izveštavanja.

“Od svog osnivanja 1994. godine, ‘Vranjske’ trpe različite vrste pretnji i pritisaka. Redakcija je bila tri puta obijana, moj auto je dva puta oštećen, a pretnje su upućivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici. Slučajevi obijanja, krađe i oštećenja imovine nikada nisu rasvetljeni, a većina pretnji nije istražena…”, naveo je osnivač tog ugašenog lista.

Obradović je naveo da očekuje brzi odgovor na ta pitanja i da će nalazi inspekcijskog nadzora isključiti svaku sumnju da je reč o pritisku i selektivnoj primeni zakona.

Vranjske: Mediji u Vranju naklonjeni SNS dobijaju najviše para

Redakcija ugašenog nedeljnika i internet portala “Vranjske” ocenila je danas da je saopštenje Vlade Srbije o tome koliko je njihov medij dobio novca na konkursima “licemerno i cinično” i da se u njihovom slučaju upravo radi o pokušajima gušenja slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja, a ne suprotno, kako tvrde iz Vlade.

“Svaka priča o raspodeli sredstava i pominjanje brojki gubi smisao kada se zna da je Vranjska Plus, lokalna stranačka televizija Srpske napredne sranke (SNS) u Vranju, samo na poslednjem gradskom konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja dobila od Grada Vranja čak 6,5 mliona dinara! Reč je o televiziji koja je formirana pre nešto više od godinu dana, za potrebe predizborne kampanje i izveštavanje o aktivnostima SNS na lokalu, medijskoj kući koja dnevno ima desetak minuta vlastite produkcije u vidu vesti, dok ostatak programa čine reemitovani sadržaji medijskih kuća iz drugih gradova Srbije”, navodi se u reagovanju “Vranjskih”.

Vlada Srbije ranije danas odbacila je tvrdnje da se u slučaju nedeljnika “Vranjske” radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja i navela da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti.

Taj list, međutim, navodi da je na istom konkursu na kojem je “Vranjska plus” dobila 6,5 miliona dinara portal “Vranjskih” dobio 150.000 dinara a štampano izdanje nije dobilo ništa, iako je reč o jedinim nedeljnim novinama na prostoru krajnjeg juga Srbije.

“Ako navedene brojke predstavljaju činjenice, a predstavjaju, onda je potpuno licemerno i predstavlja zamenu teza pričati o tome kako su Vranjske od Ministarstva kulture i informisanja za tri godine dobile 4,4 miliona. Treba li ići i dalje, pa reći da su još dve medijske kuće, u rukama istog vlasnika, a takođe bliske vlasti koju predvodi SNS, samo na istom konkursu u Vranju dobile 4,9 miliona, što sa onih 6,5 čini 11,4 miliona od ukupno odobrenih 14,5 miliona dinara na jednom konkursu. Postoje li u Vranju i drugi mediji i da li je ovo ravnopravan tretman vlasti prema njima?!”, navela je redakcija.

Oni su dodali da ne traže da budu privilogevani već samo da žele da imaju ravnopravan položaj prilikom raspodele sredstava na konkursima.

Besmisleno je, čak i perfidno smišljeno da ova Vlada i vlast uopšte govori o tržištu i tržišnom poslovanju, ako imamo pomenuti primer televizije Vranjska plus. Takođe, tražimo ravnopravnost i u odnosu državnih organa, pa i Poreske uprave prema medijima, bez obzira na to ko kakvu uređivačku politiku ima. Kao i ravnopravan tretman u oglašavanju”, navela je redakcija i dodala da državna i javna gradska preduzeća kao oglašivači koriste samo usluge medija naklonjenih vlasti, odnosno SNS.

“Vranjske” su odbacile tvrdnje da se bespravno nalaze u prostorijama Fonda PIO.

“Jeste PIO Fond nama poslao otkaz ugovora o zakupu 31. januara, ali smo mi 21. marta poslali zahtev za zaključenje novog ugovora. Na taj zahtev nam oni nisu odgovorili, ali nam sve vreme dostavljaju mesečne fakture preko kojih plaćamo zakupninu. Računamo da to predstavlja prećutni dogovor za nastavak odnosa između zakupodavca i zakupca do potpisivanja novog ugovora. Prethodno smo sve vreme imali ugovor sa Fondom PIO i izmirivali obaveze. Jesmo jedno vreme bili u kašnjenju što se tiče plaćanja, i to usled otežanog poslovanja, ali smo sve obaveze izmirili. Tako da u trenutku kada nam je Fond PIO podneo tužbu u martu, a ni u ovom momentu ne kasnimo u plaćanju kirije”, navele su “Vranjske”.

Redakcija tog lista smatra i da je razlog za pokušaj njihovog proterivanja iz prostorija Fonda PIO politički motivisan jer se dešava u momentu kada kadrovi SNS preuzimaju rukovođenje filijalom tog fonda u Vranju.

(Beta)

Print Friendly, PDF & Email